Gebiedsgericht voorbeeld: Storytellingmethode in Meerzicht, Zoetermeer

24 oktober, 2020 - Webredactie

In de inspiratiereeks Opgaven Verbinden in de Wijk presenteert het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken van Platform31 en Nyenrode iedere twee weken een inspirerend voorbeeld van hoe gemeenten in de praktijk opgaven aan elkaar verbinden in de wijk.

In dit eerste praktijkvoorbeeld belichten we de aanpak waarmee de gemeente Zoetermeer in gesprek gaat met bewoners van de wijk Meerzicht. De gemeente start in Meerzicht met een wijkverkenning, met als doel in kaart te brengen hoe bewoners hun buurt beleven. Hiervoor gebruiken ze de storytelling methodiek: een laagdrempelige manier om inzicht te verkrijgen in de leefwereld van bewoners. De rode draden uit deze verhalen helpen de gemeente om opgaven, kansen en knelpunten te destilleren voor de verbetering van de leefbaarheid en de transitie naar aardgasvrij.

Download de publicatie Wijkaanpak begint met een verhaal van bewoners

Dit bericht verscheen eerder op www.platform31.nl