Gebiedsgericht voorbeeld uit Haarlem: Schalkwijk begroot

24 oktober, 2020 - Webredactie
Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om inwoners via online participatie te laten meebeslissen. De gemeente Haarlem laat inwoners van de wijk Schalkwijk de komende periode 70.000 euro verdelen om hun wijk mooier, socialer, veiliger en groener te maken.

De gemeente gebruikt hiervoor dezelfde open source-tool die eerder al door onder meer Amsterdam en Den Haag is gebruikt en doorontwikkeld. Democratie in Actie adviseert en ondersteunt bij het opzetten van deze vormen van online participatie. Projectleider Mieke Bergkamp van de gemeente Haarlem: ‘We leren hierdoor kijken naar wat er wél kan, in plaats van wat niet.’

Van 19 september tot en met 18 oktober konden inwoners van de Haarlemse wijk Schalkwijk ideeën voor het verbeteren van hun wijk indienen rondom de thema’s ‘elkaar ontmoeten’, ‘op straat en groen’ en ‘duurzaamheid’. Via de burgerbegroting Schalkwijk aan Zet verdelen zij zo uiteindelijk 70.000 euro over hun wijk. De open source-tool achter het project werd eerder gebruikt en doorontwikkeld door de gemeenten Amsterdam en Den Haag. Ook Utrecht en Alphen aan den Rijn maken gebruik van dit OpenStad-participatieplatform. Zij bundelden hun krachten onlangs in een community om kennis en ervaring met andere gemeenten te delen.

Wat zijn de voor- en nadelen van deze participatiemethode?
Voordelen van dit instrument zijn onder meer:
  • Het is laagdrempelig en dichtbij huis en betrekt mensen bij hun leefomgeving en buurgenoten.
  • Het is concreet, juist ook voor mensen voor wie begrippen als democratie, participatie en vernieuwing van de democratie geen dagelijkse kost zijn.
  • Door de online tool kan vrijwel iedereen meedoen (democratie vanaf de bank) en daardoor kun je ook andere mensen bereiken dan in zaaltjes.
  • Het levert (binnen een jaar) concrete resultaten op.
  • Het brengt in kaart wat er echt leeft in de buurt.
Daarnaast zijn er voor gemeente Haarlem een aantal uitzoekpunten:
  • Hoe bereik je iedereen? De een kan beter campagne voeren dan de ander.
  • Hoe ondersteun je mensen bij het opzetten en uitvoeren van hun idee zonder dat het teveel inzet kost?
  • Hoe manage je verwachtingen? De wijk beslist. Niet ieder plan wordt uitgevoerd. Maar ook daar zijn kansen: andere organisaties kunnen het oppakken.
  • Mensen krijgen een unieke code om het geld te verdelen. Dat gaat op naam, per post. We moeten daar nog een oplossing voor vinden, want verzending per post kost geld en dat best een grote hap uit je totale budget voor het experiment.’

Dit artikel verscheen eerder op www.lokale-democratie.nl Lees daar ook het interview met projectleider Marieke Bergkamp