Gebiedsgericht voorbeeld: Amsterdam geeft bewoners zelf de touwtjes in handen

6 augustus, 2019 - Webredactie

Amsterdam wil inwoners het vertrouwen en het geld geven om problemen in wijken en buurten zelf op te lossen. Vastgelegd in buurtrechten, zodat de overheid niet meer om haar inwoners heen kan.

In de Wildemanbuurt nabij de Notweg in Osdorp waren de bewoners het zat. Jarenlang was de rattenplaag waar de buurt mee kampte onuitroeibaar, ondanks de vele meldingen. De gemeente en de woningcorporaties werkten langs elkaar heen, bewoners voelden zich niet gehoord en werden bovendien steeds banger voor de gezondheidsrisico’s.

De onvrede zorgde deze keer eens niet voor boze brieven aan raadsleden of een demonstratie voor het stadhuis. Via de Lucas Community, een buurtgroep van vrijwilligers en lokale ondernemers in de voormalige Sint Lucasschool, besloten de wijkbewoners om de bestrijding zelf ter hand te nemen. Sinds een tijdje kijkt de buurt zelf naar de potentiële voedselbronnen, naar het openbaar groen waar de ratten holen graven en naar de overige aspecten waardoor de beesten zich zo thuis voelen in de buurt.

Ambtelijke willekeur
De rattenbestrijding is een wettelijke taak van de gemeente, maar de Lucas Community daagt de gemeente uit om de buurt zelf de financiële middelen en de verantwoordelijkheid te geven om de rattenplaag te beëindigen. Het is een schoolvoorbeeld van Right to Challenge, het recht om als groep zelf gemeentelijke taken te mogen uitvoeren. Een fenomeen dat van wethouder Rutger Groot Wassink (Democratisering) een wettelijke basis krijgt.

Lees verder op www.parool.nl