Overbetuwe gaat werk maken van burgerparticipatie

21 augustus, 2019 - Webredactie

Ja, in theorie is er wel sprake van burgerparticipatie in Overbetuwe, maar om nou te zeggen dat het veel om het lijf heeft? De plaatselijke rekenkamercommissie vindt van niet en het college blijkt het daar eigenlijk wel mee eens.

Ad hoc
Uit het rekenkameronderzoek kwam naar voren dat slechts één op de drie inwoners vindt dat de gemeente voldoende luistert naar haar inwoners. In de gemeente Overbetuwe is volgens het rapport van de rekenkamercommissie weliswaar in de vorm van inspraak regelmatig sprake van burgerparticipatie, maar dat wordt in de praktijk steevast op ad hoc basis geregeld. Een gemeentelijke visie ligt er niet aan ten grondslag.

Projectleider
Het dagelijks bestuur van Overbetuwe liet in een bestuurlijke reactie op het kritische rapport weten het eens te zijn met de aanbeveling van de rekenkamer om als gemeente zo’n overkoepelende visie op te stellen. De gemeenteraad bespreekt het rapport en de reactie van het college daarop in de komende raadsvergaderingen.

Diverse acties
Het college van burgemeester en wethouders heeft daar niet op gewacht en intussen diverse acties uitgezet. Eén ervan is het aantrekken van een projectleider overheidsparticipatie. Diens rol is het om samen met externen en inwoners de gewenste integrale visie op te stellen. Dat moet leiden tot meer samenhang, verbinding en samenwerking op de gemeentelijke beleidsvelden.

Wat de gemeenteraad betreft is het de inwoners straks duidelijk wanneer ze recht hebben op burgerparticipatie en hoe dat dan vervolgens wordt georganiseerd.

Dit artikel verscheen eerder op www.binnenlandsbestuur.nl