Publicatie: integraal samenwerken aan gezonde leefwereld via GALA

26 september, 2023 - webredactie

Op de site van Movisie vind je een artikel over het GALA-akkoord:

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is een akkoord dat is opgesteld tussen de rijksoverheden, gemeenten (VNG) en zorgverzekeraars. Het doel van het akkoord is het bereiken van een gezonde generatie in 2040. We leggen uit wat het GALA is waarom het GALA belangrijk is voor de sociale basis.

In het GALA worden verschillende thema’s en akkoorden aan elkaar verbonden. Met als doel een integrale visie en aanpak op die thema’s die bijdragen op het gebied van preventie, gezondheid en een stevige sociale basis. Het akkoord stelt op de verschillende thema’s doelen en daar hangen acties aan voor gemeenten, ministerie van VWS en zorgverzekeraars. De uit te voeren acties worden gefinancierd vanuit de zogeheten Brede Specifieke Uitkering (SPUK) regeling. Begrijp je het nog? In dit artikel nemen we je mee in de wirwar dat het GALA heet én verleggen we de focus naar het versterken van de sociale basis.

Het complete artikel is te lezen op movisie.nl.