“Er zijn op de momenten dat mensen jou nodig hebben”

23 augustus, 2019 - Jolanda de Vries

Guido RijnjaOp 20, 21 en 22 november vindt het LPB-congres plaats in Capelle aan den IJssel. Guido Rijnja (gedragswetenschapper en adviseur communicatiebeleid Rijksvoorlichtingsdienst) verzorgt voorafgaand aan de workshops van Expeditie C ‘De democratische samenleving’ het hoorcollege ‘Dilemmalogica’.

Waarom mag een deelnemer uw hoorcollege niet missen?
“Als het goed is gaan we genieten van tegenspel. Onderwerp van mijn inleiding is het omgaan met dilemma’s. Onontkoombaar als je overheid dient.  Eigen belang strijdt met algemeen belang en initiatief vanuit de gemeenschap met afspraken in de gemeenteraad. Hoe herken je wat mensen echt beweegt, hoe benut je die zienswijzen, en hoe geniet je daar dus van.”

Welke meest opvallende opgave ziet u binnen uw vakgebied, voor nu en in de toekomst?
“De hang naar erkenning, die overal de kop opsteekt. Hoe honoreer je verlangens, zonder een knieval te maken en louter te pleasen. We bakken geen lieverkoekjes bij de overheid.”

Waar ziet u kansen voor de professional in de wijk?
“Er zijn op de momenten dat mensen jou nodig hebben in plaats van het contact organiseren op het moment dat je als bestuurder of ambtenaar anderen nodig hebt. Inter-esse noemde Hannah Arendt dat ooit.”

Lees meer informatie over het LPB-congres 2019 en meld je aan!