Datatool BuurtKijker brengt sociale veerkracht van Eindhoven in beeld

10 mei, 2021 - Webredactie

De BuurtKijker is een innovatief en datagedreven instrument dat inzicht geeft in de status van de verschillende buurten in Eindhoven. Ook biedt het instrument de mogelijkheid om verschillende buurten met elkaar te vergelijken en kan de gebruiker zelf aan de slag om bepaalde thema’s in beeld te brengen, of nader te analyseren. Rene Kerkwijk, senior beleidsadviseur bij de gemeente Eindhoven en bestuurslid van het LPB legt deze nieuwe tool aan ons uit. 

De Buurtkijker is ontwikkeld in een intensieve samenwerking tussen alle domeinen binnen de gemeente Eindhoven en met betrokkenheid van de woningcorporaties Woonbedrijf, Woonstichting ‘thuis, Wooninc en Trudo. De opdracht om te komen tot het ontwikkelen van de Buurtkijker kwam oorspronkelijk vanuit het ruimtelijke domein binnen de gemeente. Toch werd gauw duidelijk dat integraal gebiedsgericht werken vraagt om een verbintenis tussen het fysieke en het sociale domein. Niet pas aan de achterkant, maar al in de analysefase wilden we de beide werelden samenbrengen. Daarom hebben we ervoor gekozen om niet alleen te kijken naar de leefbaarheid in buurten, maar ook naar de sociale veerkracht. Daarmee is Eindhoven de eerste gemeente die ‘sociale veerkracht’ op buurtniveau in beeld gebracht heeft.

De BuurtKijker staat niet op zichzelf, maar draagt bij aan de ontwikkeling van een nieuwe werkwijze voor integraal gebiedsgericht werken. Zo verankeren we het instrument in de processen om actiegebieden aan te wijzen en in het proces om tot een buurtcontract te komen, maar ook wordt het instrument opgenomen in de subsidiegids van het Sociale Domein, als hulpmiddel om subsidieaanvragen en eventuele differentiatie van inzet naar buurten te onderbouwen.

De BuurtKijker geeft feitelijke data weer. Het ontbreekt in het instrument aan verklaringen voor de gevonden afwijkingen. Hier gaan we de komende periode mee aan de slag. Doel is te komen tot een gezamenlijke analyse per buurt, waarin we integraal tot een agenda-setting komen in een gemeenschappelijke taal, op basis waarvan onderlinge samenwerking eenvoudiger gaat worden.

Bekijk hier de BuurtKijker van de gemeente Eindhoven