Magazine: Balanceren en bijeenbrengen

In hun streven naar een betere leefsituatie in kwetsbare wijken werken steeds meer gemeenten aan een gebiedsgerichte aanpak. Dit vraagt om integraal werken, waarbij verschillende beleidsdomeinen, budgetten en niveaus (meer) met elkaar worden verbonden. Omdat beleid mensenwerk is, wordt de aanwezigheid van ‘verbindingsofficieren’ binnen gemeenten steeds belangrijker. In dit online magazine ging Platform31 in samenwerking met LPB op zoek naar die stedelijke verbinders: wat zijn hun kwaliteiten en hoe kunnen ze optimaal worden ondersteund?

In ons onderzoek naar de ‘verbinders in de gebiedsgerichte aanpak’ verdiepten we ons in deze stedelijke verbinders – wie zijn zij, wat zijn hun kwaliteiten en hoe kunnen gemeenten hen optimaal ondersteunen? Deze vragen staan centraal in dit online magazine, waarin je de volgende onderdelen vindt:

  • Inzichten uit de wetenschap. We lichten drie interessante concepten uit wetenschappelijke literatuur uit: de policy entrepreneur, ambtelijk vakmanschap en de vijf profielen van buurtprofessionals.
  • Kenmerken, kwaliteiten en behoeften van verbinders. We bundelen de belangrijkste inzichten over wie verbinders in de gebiedsgerichte aanpak (kunnen) zijn, om welke kwaliteiten hun werk zoal vraagt en welke factoren in de werkomgeving ondersteunend zijn aan hun activiteiten. We noemen een aantal tips voor beslissers en beleidsmakers in de gebiedsgerichte aanpak voor het vinden en zo goed mogelijk ondersteunen van effectieve verbinders.
  • Portretten van verbinders in de gebiedsgerichte aanpak. We spraken zes verbinders uit verschillende gemeenten. Wat zijn hun kwaliteiten? Hoe dragen zij bij aan samenhang tussen diverse thema’s en gemeentemedewerkers in een gebiedsgerichte aanpak? En hoe zorgt hun organisatie ervoor dat ze hun (verbindende) werkzaamheden optimaal kunnen uitvoeren?