Het nieuwe werken

20 januari, 2016 - frank_brander@me.com

“Het nieuwe werken hoor ik al 10 jaar”, een gevleugelde uitspraak tijdens de oudejaarsconference bij ons op de gemeente. Een kleine side note, JAM (Jonge Ambtenaren Haarlemmermeer) waar ik sinds kort bestuurslid van ben, heeft op aanraden van onze gemeente secretaris een oudejaarsconference georganiseerd om met humor en relativeringsvermogen terug te blikken op het jaar. Een groot succes, al zeg ik het zelf.

Het nieuwe werken, wat is dat dan? Plaats- en tijd onafhankelijk werken, ofwel flexwerken is daar een onderdeel van. Ik denk dat het meer is dan dat, of dat met ‘flex’ in ieder geval ook een meer flexibele mind set wordt bedoeld. Een concreet voorbeeld met retorische vraag, meer werken met ICT mogelijkheden, het werken van de toekomst: past daar nog een dikke – papieren – nota bij van 40 pagina’s? Een wereld die bijna papierloos is en dagelijks dynamisch is en verandert, is niet te vatten in een statische nota. En een gewetensvraag, wie leest al die 40 pagina’s?

Bij gebiedsmanagement is die flexibiliteit meer vanzelfsprekend, in de wijk is de situatie immers dagelijks anders en direct contact met inwoners vraagt vaak ruimer denken. Gebiedsgericht werken is echter niet geregeld met het cluster gebiedsmanagement, dat gaat verder. Iedereen werkt gebiedsgericht, niet waar? En daar zou ik graag wat meer flexibiliteit zien. Men zoekt kaders, houvast, een checklist gebiedsgericht werken. Mijns inziens is die er niet, het is een mind set en de actie vormt zich in het moment.

Mag ik nu iets filosofisch zeggen? Terug naar “het nieuwe werken hoor ik al 10 jaar”. Je zou kunnen stellen dat in elk moment alles “nieuw” is. Je ervaart de wereld steeds opnieuw, geen enkele ervaring is exact hetzelfde. Leren is ervaring. Je leert dus van elke (nieuwe) ervaring. Hieruit zou je kunnen concluderen dat je elke dag bezig bent met het nieuwe werken, want je ervaart elke dag ook nieuwe dingen. Deze ervaringen neem je mee, in de ervaringen die daar weer op volgen.

Als je elke situatie als nieuw beoordeelt dan vraagt dat ook een flexibele mind set – dan is er geen standaard reactie. Nu zijn er weinig mensen die zo door het leven gaan, laat staan op hun werk. Probeer het eens een week. Je hoort vaak: “leef elke dag alsof het je laatste is”. Waarom leven we niet elke dag als of het onze eerste is?

Floortje Verheul
Trainee Gebiedsmanagement at Gemeente Haarlemmermeer