Werkvloer bepaalt of wijkteams presteren, beleid niet

23 december, 2019 - Webredactie

Onderzoek naar wijkteams in sterk van elkaar verschillende gemeenten wordt vaak afgedaan als een weinig zinvolle vergelijking van appels en peren. Nieuw onderzoek laat zien dat verschillen tussen gemeenten nauwelijks gevolgen hebben voor het functioneren en presteren van wijkteams. Het verschil wordt namelijk niet gemaakt met beleid, maar op de werkvloer.

In het sociaal domein en de jeugdzorg werken vrijwel alle Nederlandse gemeenten met wijkteams. De kenmerken van deze wijkteams lopen vanwege de grote verschillen in het gemeentelijk beleid sterk uiteen. Denk bijvoorbeeld aan ‘nul tot honderd’-teams versus aparte jeugdteams, de inbedding van professionals binnen of buiten de gemeentelijke organisatie, en de wijze van aansturing.

Enerzijds laat dit zien dat gemeenten – geheel in de geest van de decentralisatie – alle mogelijkheden benutten om in te spelen op de lokale omstandigheden. Anderzijds kan geconcludeerd worden dat gemeenten ieder voor zich het wiel proberen uit te vinden en dat ze beperkt aandacht en tijd hebben om van elkaar te leren.

Het onderzoeksproject ‘Teamwerk in de Wijk’ heeft als doel om – over gemeentegrenzen heen – inzicht te genereren in de factoren die ten grondslag liggen aan goed functionerende wijkteams. De aandacht gaat daarbij uit naar vier thema’s: leren en innoveren, leiderschap en zelfsturing, interdisciplinaire samenwerking binnen en buiten het team, en administratieve druk en ruimte voor de professional.

Gedurende drie jaar onderzochten ze de ontwikkeling van meer dan honderd wijkteams, onder andere in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Ze deden dat aan de hand van een jaarlijkse vragenlijst onder duizenden teamleden en hun teamleiders.

Lees verder op www.socialevraagstukken.nl