Publicatie: Gemeente Groningen – Als de wijk de ruimte pakt

17 februari, 2017 - Webredactie

Als de wijk de ruimte pakt (91 MB) kan gezien worden als een tussenstand van het ‘gebiedsgericht werken’ in Groningen. Sinds 2015 ondersteunt de gemeente bewonersinitiatieven in zogenaamde gebiedsteams. Hierbij zijn de bewoners aan zet, en de gemeente ondersteunt. Wat heeft deze manier van werken tot nu toe opgeleverd? Als de wijk de ruimte pakt maakt de tussenstand op.

Nieuwe manier van werken
Als de wijk de ruimte pakt is een kleurrijk boekje vol foto’s en verhalen uit de wijk. Van Lewenborg tot Laanhuizen, van Reitdiep tot De Wijert: overal in de stad zetten bewoners zich in, of het nu gaat om veiligheid, groen, armoedebestrijding of gezondheid. Omdat gebiedsgericht werken zich afspeelt in de wijk, zijn initiatieven niet voor iedereen even goed zichtbaar. Als de wijk de ruimte pakt belicht hoe bewoners en gemeente op verschillende manieren deze nieuwe manier van werken oppikken.

Interessante samenwerkingsvormen
Van het Wijkbedrijf in Selwerd tot de aanpak van de Van Lenneplaan: Als de wijk de ruimte pakt laat per stadsdeel interessante projecten en samenwerkingsvormen zien. Zowel bewoners, ondernemers als medewerkers van de gemeente komen aan het woord. Deze voorbeelden geven slechts voor een deel weer wat er in de verschillende stadsdelen speelt. De ‘gebiedskaarten’ in het boekje laten een completer beeld zien. De stad is immers nooit af.

Vruchten afwerpen
In het gebiedsgericht werken ontwikkelen wijkwethouders, gebiedsteams en WIJ-teams een manier van werken waarmee ze bewonersinitiatieven zo goed mogelijk ondersteunen. Het moment van verschijnen is niet toevallig. Sinds eind 2016 zijn alle elf WIJ-teams operationeel en begint het werk van de vijf gebiedsteams en wijkwethouders zichtbaar vruchten af te werpen.

Digitaal
Als de wijk de ruimte pakt is om in te bladeren of om langs te scrollen. In druk verschijnt het boekje in een beperkte oplage. De digitale versie (91 MB) is voor iedere lezer gratis toegankelijk.

Inspireren
Als de wijk de ruimte pakt is gericht aan iedereen met wie de gemeente in de wijk samenwerkt: bewoners, ondernemers, organisaties, gemeenteraadsleden en ambtenaren. De samenstellers, afkomstig uit de gebiedsteams, hopen hiermee ook mensen te inspireren die nog niet met gemeente, bewoners en ondernemers samenwerken.

Bron: www.gemeente.groningen.nl