Tweede jeugd voor de bloemkoolwijk

27 januari, 2018 - Webredactie

Na de stadsvernieuwing en stedelijke vernieuwingsopgave van naoorlogse woonwijken staan de komende jaren de jarenzeventigwijken op de agenda van overheden, woningcorporaties en welzijnsinstellingen. Destijds waren bloemkoolwijken een schoolvoorbeeld van moderne stedenbouw, waarin na de grootschalige anonieme wooncomplexen van de decennia ervoor, kleinschaligheid en gevoelens van verbondenheid en veiligheid centrale uitgangspunten vormden. Door de tijd zijn de woningen en woonomgeving wat sleets geraakt. De kwaliteit van de woningen en woonbuurten sluit niet altijd meer even goed aan op de woningvraag. De aantrekkelijkheid en leefbaarheid staat in veel van deze wijken steeds vaker onder druk. Relatief veel huishoudens investeren nauwelijks in hun woning. Mede daardoor prijken deze wijken niet altijd meer bovenaan de lijstjes van woningzoekenden.

Lees verder op www.Ruimtevolk.nl