Thorbecke-pamflet: Mee(r) doen met lokale democratie

16 maart, 2022 - Webredactie

De Thorbecke Redactie maakt het onze vers gekozen volksvertegenwoordigers makkelijk om in nieuwe college- en raadsakkoorden concrete voorstellen op te nemen om te bouwen aan een sterke lokale democratie. Het pamflet doet daarvoor acht concrete gepeperde voorstellen. Met kant-en-klare tekstsuggesties en voorbeelden om snel mee aan de slag te gaan. Variërend van voorstellen met een beetje pit waar je eigenlijk niet omheen kunt, tot heel gepeperd en ambitieus.

Het Thorbecke-pamflet is hier te downloaden.

Thorbecke-sessies
De voorstellen vallen niet zomaar uit de lucht. Het Thorbecke-pamflet is onderdeel van het VNG-project Thorbecke2024 over nieuwe vormen van lokale democratie. In een reeks inspirerende en drukbezochte Thorbecke-sessies spraken we met burgers, wetenschappers, ambtenaren, griffiers, bestuurders en volksvertegenwoordigers over de lessen voor de lokale democratie. Zo kwamen we tot gegronde inzichten, lessen en adviezen voor de volgende stappen in het versterken van de lokale democratie. Niet alleen mooie woorden, maar concrete voorstellen die gebaseerd zijn op onderzoek en op al die opgedane ervaringen in dorpen, wijken en steden in de afgelopen jaren.

Acht prioriteiten voor lokale akkoorden
Dit zijn de acht democratische prioriteiten die terug zouden moeten komen in elk lokaal akkoord:

  1. herstel van vertrouwen, 2. inclusieve democratie, 3. eigenaarschap lokale gemeenschappen, 4. invloed in uitvoering, 5. gebiedsgericht werken aan wijk-/dorpsdemocratie, 6. macht en tegenmacht, 7. digitale democratie en 8. directe invloed. En daarnaast is natuurlijk ruimte voor eigen lokale democratische prioriteiten en maatwerk.

Werken aan een democratische bestuurscultuur
Werken aan een democratische bestuurscultuur is randvoorwaardelijk bij het bouwen aan de lokale democratie. Met acht proces-tips inspireren we nieuwe gemeentebesturen om stevig en structureel aan de slag te gaan met de vernieuwing van hun lokale democratie: 1. begin met een openbare formatie, 2. sluit ook een akkoord met de stad, 3. beschrijf niet alleen wat je gaat doen maar ook hoe je het gaat doen, 4. maak samen duidelijke democratische spelregels, 5. leg verantwoordelijkheden vast, 6. geef de rol van de gemeenteraad extra aandacht, 7. organiseer permanente reflectie over de staat van democratie & participatie en tot slot: 8. democratische vernieuwing vraagt ook om partijpolitieke vernieuwing.

De Thorbecke redactie
Dit pamflet is geschreven door de Thorbecke2024-redactie: Angelina Scalzo, Ben van Essen, Joop Hofman, Jorieke Vermeulen , Jornt van Zuijlen, Liesbeth van de Wetering, Mathilde van de Ven, Patrick Rijke en Vincent van Stipdonk.