De Rotterdamse buurten knappen niet op door armen te weren

27 januari, 2018 - Webredactie

De Rotterdamse gemeenteraad koos er deze week wederom voor om de omstreden Rotterdamwet te verlengen. Maar de wet die het mogelijk maakt lage inkomens te weren uit achterstandswijken, brengt volgens recent onderzoek geen aantoonbaar positief effect teweeg. Sterker, het aandeel bewoners onder de armoedegrens groeit. Net als de criminaliteit in de aangewezen wijken, zo blijkt uit onderzoek van organisatieadviesbureau Twynstra Gudde. De Wet bijzondere maatregelen grootstedelijk bestuur, in de volksmond de Rotterdamwet, werd twaalf jaar geleden in het leven geroepen. Het lukte de Rotterdamse gemeenteraad met de beschikbare middelen onvoldoende om de hoge werkloosheid, verloedering en criminaliteit in probleembuurten aan te pakken. Dus moest de bevolkingssamenstelling anders. Met als uiteindelijke doel: aangenamere en veilige buurten. Werklozen, uitkeringsgerechtigden en andere woningzoekenden zonder baan, studiefinanciering of pensioen mochten voortaan uit deze probleembuurten geweerd worden. Mits ze minder dan zes jaar in de stad woonden. Inmiddels geldt de wet in vijf wijken en bijna honderd straten.

Lees verder op www.trouw.nl