Rotterdam krijgt 39 wijkraden: 11 tips om nieuwe teleurstellingen te voorkomen

31 januari, 2022 - Webredactie

Dit artikel van Jan Jager verscheen eerder op www.stadszaken.nl

In maart kunnen Rotterdammers naast gemeenteraadsleden ook volksvertegenwoordigers kiezen voor een lokale wijkraad. Hoe optimaliseer je de slagkracht en democratisch legitimiteit van zulke gebiedsraden? Experts hebben de laatste jaren hun hoofd gebroken over die vraag. Stadszaken.nl pikte tien tips uit diverse adviezen en onderzoeken. Een disclaimer: Er is geen gouden oplossing die overal en altijd werkt, aldus de experts.

Elke wethouder in het Rotterdamse college adopteert enkele van de 39 wijken die straks een wijkraad krijgen. Het model komt in de plaats van een bestuurlijke indeling in ‘gebieden’ met elk een eigen gebiedscommissie met gekozen leden, die overlapten met de veertien opgeheven deelgemeenten. Die gebiedscommissies functioneerden niet goed, gevraagde en ongevraagde adviezen verdwenen op het stadhuis in een la.

‘De opdeling in 39 kleinere gebieden zorgt ervoor dat het stadsbestuur beter weet wat er in de wijk speelt, en beter kan doen wat er in de wijk nodig is’, claimt de gemeente op haar website.

De Rotterdamse wijkraden gaan direct zaken doen met hun wethouder, waarbij ze worden bijgestaan door inhoudelijke experts: zogeheten ‘buddies’. ‘De wijkraden stellen een wijkakkoord op. Dit wijkakkoord wordt door de gemeente uitgevoerd’, schrijft de gemeente.

11 tips

 1. Zet de laagste bestuurslaag zo dicht mogelijk bij de burger, idealiter op wijkniveau. Hou er wel rekening mee dat dit voor het centrale stadsbestuur aantrekkelijk is, omdat het lokale bestuur daarmee letterlijk ‘klein’ wordt gehouden;
 2. Probeer te voorkomen dat wijkraden direct worden overgenomen door politieke partijen, werf expliciet leden die op persoonlijke titel in de raad zitting willen nemen;
 3. Zorg ervoor dat wijkraden stevig geëquipeerd zijn, bijvoorbeeld met experts;
 4. Zorg voor een zichtbare voorzitter die als ambassadeur van de wijkraad naar buiten toe kan optreden;
 5. Stel een richtinggevende wijkagenda op;
 6. Gebruik wijkraden en de wijkagenda’s als aanjager van burgerparticipatie;
 7. Geef het de gebiedsraden een duidelijk mandaat en bijbehorend budget;
 8. Representativiteit op basis van loting kan worden ingezet (de zogenoemde burgerraden), maar beperkt dit voor specifieke thema-vraagstukken, niet voor gebiedsvertegenwoordiging op zich;
 9. Zorg voor continuïteit. Een bestuurlijk stelsel moet indalen en groeien;
 10. Zet in op aanvullende vormen van burgerparticipatie: één stemming per vier jaar voor wijkraden is niet genoeg.
 11. Waak voor té hoge ambities, om teleurstellingen te voorkomen

Lees dit artikel verder op www.stadszaken.nl