Regeerakkoord: Meer geld voor agenten in de wijk

11 oktober, 2017 - frank_brander@me.com

De politie krijgt structureel 267 miljoen euro extra voor onder andere meer agenten in de wijk en rechercheurs, zo blijkt uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III.

De verdeling van de inzet van de politie over de regio’s wordt geactualiseerd en de operationele sterkte flexibeler gemaakt. Hierdoor zou de politie effectiever kunnen optreden en de digitale veiligheid vergroten.

Voor uitbreiding van de capaciteit zijn extra middelen beschikbaar, onder de voorwaarde dat verder wordt gewerkt aan flexibilisering. Daarnaast moeten sectorspecifieke beperkingen ten opzichte van de Arbeidstijdenwet worden weggenomen. De diversiteit binnen de politie wordt vergroot.

Er komt een verbod op criminele motorbendes. Dat past bij de aanpak van het kabinet van ondermijning en georganiseerde criminaliteit. Motorbendes ontwrichten de samenleving door intimidatie en bedreiging van het lokaal bestuur en door drugsoverlast, witwaspraktijken, fysiek geweld en tal van andere criminele activiteiten.

Bron: www.VNGnieuws.nl