Publicatie: Ritselmanagement binnenste buiten

26 juni, 2018 - Webredactie

Ritselen is de praktische tegenhanger van alle ideaaltypische concepten en methodieken. Het ideaaltype waarin iedereen zich volgens bepaalde opvattingen of rollen moet gedragen of over bepaalde kennis moet beschikken van het concept of de filosofie. In de dagelijkse praktijk werkt dit niet zo, weten Gerlinda Tijhuis en Jirtsin Beenhakker inmiddels als geen ander. De dagelijkse praktijk hangt aaneen van plotseling opborrelende ideeën, probeersels, mensen die elkaar enthousiasmeren of gewoon aardig vinden en een veelheid aan belangen. En dan begint het geritsel!

In het eerste boekje Ritselmanagement voor dummies keken ze vooral naar de belangrijkste lessen in het samenspel tussen managers en beleidsmakers en de (leef)wereld van bewoners. Er leefden veel vragen over wat dit dan vraagt van de organisatie waarin je als professional moet opereren en hoe je omgaat met de buitenwereld. Daarom dit tweede boekje ‘Ritselmanagement Binnenstebuiten’, waarin vanzelfsprekend weer praktisch en pragmatisch is geprobeerd te duiden wat er dan nodig is om echt lekker te kunnen ritselen in de positieve zin van het woord: pragmatisch doen wat nodig is! Ze richten zich in dit boekje zowel op de ritselaars ‘buiten’ in diverse bewonersinitiatieven als op ritselaars ‘binnen’ in organisaties.

Download en lees hier Ritselmanagement Binnenste buiten