Publicatie: Aan de slag met samenlevingsopbouw

15 december, 2023 - webredactie

Op de site van Movisie vind je een artikel over samenlevingsopbouw:

Het werken aan sociale samenhang of samenlevingsopbouw is een van de actiepunten onder het thema sociale basis uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). In dit artikel nemen we jou mee in de basis van samenlevingsopbouw en het opstellen van beleid rondom dit thema. Wat houdt samenlevingsopbouw in? En waarom is het belangrijk om dit mee te nemen in de integrale beleidsvisie van de sociale basis?

Samenlevingsopbouw is een breed begrip. In het kort gaat het om het vormen en versterken van gemeenschappen van bewoners. Denk aan het versterken van de zelfwerkzaamheid en medeverantwoordelijkheid van bewoners bij hun eigen woon- en leefomgeving. Maar ook het versterken van de verbanden tussen bewoners onderling. Kortom, samenlevingsopbouw gaat om het versterken van de sociale basis door veerkrachtige gemeenschappen te bouwen.

Lees het complete artikel op Movisie.nl.