Onderzoek: Succesvolle wijkaanpak niet laten versloffen

17 december, 2017 - Webredactie

Sloop en nieuwbouw als onderdeel van twintig jaar wijkaanpak hebben positief uitgepakt: de leefomgeving is verbeterd. Dat constateren promovenda Merle Zwiers en haar collega’s Reinout Kleinhans en Maarten van Ham. 

“Het belangrijkste doel van deze stedelijke vernieuwing was het versterken van de structuur van wijken en hun sociale en economische vitaliteit. Het beleid was vooral gericht op de slechtste wijken van Nederland, waar veel maatschappelijke en sociaaleconomische problemen voorkwamen. Dankzij grootschalige sloop en nieuwbouw zijn concentraties van armoede verdwenen en is een nieuwe mix van bewoners ontstaan. Op dat punt is het stedelijke vernieuwingsbeleid redelijk succesvol geweest”, licht Zwiers de conclusie toe.

Duidelijk beeld
“Met de analyse van CBS-gegevens op een zeer laag ruimtelijk schaalniveau hebben we een duidelijk beeld verkregen van verbeteringen van de sociaaleconomische status. Door de sloop van sociale huurwoningen van matige kwaliteit en nieuwbouw van middeldure huur- en koopwoningen is het gemiddelde buurtinkomen sterk gestegen. Oorspronkelijke huurders met lage inkomens moesten verhuizen. De nieuwbouw was vooral gericht op instroom van midden- en hogere inkomensgroepen. In vergelijking met de rest van de buurten in Nederland hebben de interventiebuurten een relatief sterkere stijging van het gemiddelde buurtinkomen doorgemaakt. Veel bewoners hebben hun gedwongen verhuizing als positief ervaren: zij zijn terecht gekomen in betere woningen in andere buurten of hun oude buurt omdat deze toegankelijk zijn gebleven voor huishoudens met lage inkomens.”

Blijf investeren
De aandachtswijken zullen waarschijnlijk nog lange tijd kwetsbare wijken blijven, waar voortdurend geïnvesteerd zal moeten worden in woningen en openbare ruimte. “De aandachtswijken hebben te maken met een terugtrekkende rijksoverheid en de aandacht van gemeenten is sinds de crisis verslapt. De leefbaarheid dreigt daardoor weer af te nemen. De verantwoordelijkheid voor de renovatie en onderhoud van deze wijken ligt nu vrijwel uitsluitend bij woningcorporaties, maar hun investeringsvermogen is geslonken. Onze boodschap is om te blijven investeren in deze kwetsbare gebieden en corporaties daarvoor meer financiële speelruimte te bieden.”

Bekijk het hele onderzoek: The effects of physical restructuring on the socioeconomic status of neighbourhoods: selective migration and upgrading

Meer informatie over het project vind je op www.deprivedhoods.eu

Dit bericht verscheen eerder op www.tudelft.nl