Onderzoek: leer- en onderzoekstraject buurtmakers

27 februari, 2017 - Webredactie

Samen met de Rijksuniversiteit Groningen en Twynstra Gudde doet de Friese woningcorporatie Accolade sinds eind 2016 een leer- en onderzoekstraject naar actief burgerschap. Ze noemen het ‘Buurtmakers’. Hierin wordt onderzocht wat er op het gebied van burgerinitiatieven speelt in de wijken. Ook leren ze hoe ze hier als woningcorporatie mee om kunnen gaan.

Maar liefst 84 initiatiefnemers vulden een vragenlijst in over de ontstaanswijze, doelstellingen, activiteiten, deelnemers, interne organisatie en samenwerkingen met andere partijen. Hierna bezochten masterstudenten van de RUG 14 van deze initiatieven. Zij voerden een verdiepend gesprek met initiatiefnemers en betrokken professionals.

Een aantal zaken springen er al uit. Bijvoorbeeld de organisatie van initiatieven. Zo vormen veel grote initiatieven een ‘dakpanconstructie’ of ‘paraplu’ voor een aantal kleinere. Ook is de meerderheid van de initiatieven informeel georganiseerd. Dat wil zeggen dat zij geen formele stichting of vereniging zijn. Verder vinden veel initiatiefnemers dat hun initiatief vooral bijdraagt aan twee zaken. Het eerste is een sterkere band tussen burgers. Het tweede is meer verantwoordelijkheidsgevoel van burgers voor hun leefomgeving. Nu worden deze gegevens verder onderzocht om meer te leren over de bijdrage van burgerinitiatieven aan de ontwikkeling van de buurt.

De komende maanden gaan de leerateliers verder en worden succesvolle burgerinitiatieven in Nederland bezocht. Daarnaast gaat de RUG de waardevolle informatie over de initiatieven onderzoeken. Op maandag 15 mei organiseert Accolade een slotmanifestatie voor Buurtmakers.

Bron: www.accolade.nl