Minister De Jonge zinspeelt op uitbreiding Rotterdamwet

2 augustus, 2022 - Webredactie

Dit artikel verscheen eerder op www.stadszaken.nl

Het ministerie van BZK onderzoekt uitbreiding van de Rotterdamwet. Dat staat in het maandag gepresenteerde Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Minister De Jonge zet daarmee de eerder ingezette koers van zijn voorganger Ollongren voort. Dat terwijl eerdere evaluaties steevast concludeerden dat de wet geen aantoonbare leefbaarheidseffecten heeft. Experts waarschuwen bovendien dat de wet strijdig is met mensenrechten.

Met de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) kunnen gemeenten woningzoekenden weren uit gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat. De wet wordt ook wel de Rotterdamwet genoemd, omdat hij in Rotterdam-Zuid voor het eerst werd toegepast.

‘Waar relevant kan de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek worden aangevuld’, staat in het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid dat minister Hugo de Jonge maandag presenteerde. Ook staat er: ‘Naar aanleiding van de landelijke evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek komen we met voorstellen om de uitvoering van de wet te verbeteren en de effectiviteit te vergroten.’

Wat de uitbreidingen precies inhouden en of ze ‘nodig zijn’ staat nog niet vast. ‘Het is nog onbekend wat voor aanvullingen het kan betreffen. En of aanvullende experimenteerruimte of bijzondere maatregelen nodig zijn’, reageert een woordvoerder van minister De Jonge op vragen van Stadszaken.

Lees verder op www.stadszaken.nl