De kerntaak van sociaal werkers is niet problemen oplossen, maar anderen erbij betrekken

3 juli, 2017 - Webredactie

Democratisch sociaal werk is een abstract idee. Een democratisch proces is te vergelijken met een denkbeeldige ronde tafel waar een gesprek plaatsvindt over belangrijke zaken in de samenleving, zoals: hoe gaan we om met ‘het anders zijn’ van een ander? Hoe zorgen we als samenleving voor mensen die (tijdelijk) niet voor zichzelf kunnen zorgen? Moeten mensen die een uitkering ontvangen een tegenprestatie uitvoeren? Voor de uitkomst van een gesprek is het belangrijk dat mensen met verschillende achtergronden en levenssituaties aan dat gesprek deelnemen. Het aan de tafel krijgen van het ‘zwakste belang’, dàt is volgens Marcel Spierts de belangrijkste taak van de sociaal werkers en opbouwwerkers.

Lees het hele interview met Marcel Spierts op www.buurtwijs.nl