Investeringen leefomgeving betalen zich terug in minder kosten

23 maart, 2020 - Webredactie

Meer groen, een park, een ontmoetingsruimte of een zitelement; het zijn ingrepen die de fysieke leefomgeving aantrekkelijker maken. Burgerinitiatieven en inspraak brengen inwoners in beweging en verhogen de betrokkenheid. Hoe vertaalt zich dat naar de gezondheid en het welzijn van bewoners van een wijk? Of de sociale cohesie? Het rapport ‘Stedenbouw, gezondheid en welzijn’ formuleert hierop een antwoord. Op Stadszaken vertelt een van de auteurs, stedenbouwkundige Luc Bos, over enkele bevindingen.

Wat hebben jullie precies onderzocht?
‘Met deze dubbelrapportage willen we bijdragen aan een betere verbinding tussen de ‘harde sector’, de fysieke ontwikkeling van woongebieden, en de ‘zachte’ – kennis uit de sociale wetenschap over hoe de bebouwde omgeving kan bijdragen aan het welzijn van haar bewoners. Het laat zien waarom het goed is dat stedenbouwkundigen ingrepen toepassen met het doel het welzijn van burgers te vergroten. Het gaat gemeenten immers niet alleen om het financieel haalbaar maken van woongebieden voor inwoners, maar ook om hun welbevinden. Een laag welbevinden leidt op de langere termijn tot hogere kosten. Daarop kun je van tevoren op anticiperen.’

Over het onderzoek
In het rapport onderzochten de auteurs ingrepen in Deventer en het effect ervan op bewoners. Het gaat bijvoorbeeld om groene straten, achterstraten (straten die zowel dienen als ontsluitingsstraat als parkeerhof), enchroachementzone (een overgangsgebied van woningen naar openbare ruimte), muziektempels en stabilizers (gebouwen met een verhaal/geschiedenis). In het tweede deel wordt de invloed van de leefomgeving op de sociale cohesie onderzocht, met wijken Osseveld-Oost (Apeldoorn), De Hoven (Zwolle), Bovenkamp II (Heerde) en Steenbrugge (Deventer) als casus.

Lees de rest van het interview op www.stadszaken.nl

Je kan hier het onderzoeksrapport downloaden: Stedenbouw, gezondheid en Welzijn. Wat een samenwerking van stedenbouw en sociale wetenschap kan bijdragen