Hoe woningcorporaties hun maatschappelijke waarde vergroten

1 februari, 2020 - Webredactie

De woningcorporaties in Nederland hebben turbulente tijden achter de rug. Verschillende incidenten en een Parlementaire Enquêtecommissie hebben geleid tot een overwegend negatief imago, strakkere wet- en regelgeving en een afgenomen vertrouwen tussen overheid, woningcorporaties en huurders. De verhuurderheffing doet een fors beslag op de financiële middelen van corporaties. Tegelijkertijd zijn de opgaven waarvoor corporaties staan groot. Zo is de betaalbaarheid van de sociale voorraad verslechterd. Er zijn woningtekorten voor starters en nieuwkomers. Het toenemende aantal huishoudens met een bijzondere woonvraag vraagt om meer passend aanbod en begeleiding. De woningvoorraad moet worden verduurzaamd. En de ontwikkeling van de leefbaarheid in sommige buurten stellen niet gerust.

Tegen deze achtergrond is de vraag relevant hoe het momenteel is gesteld met de maatschappelijke rol en prestaties van de corporaties. Kunnen zij hun rol en waarde(ring) herwinnen, of beter nog: weer vergroten? En wat kan en moet die toekomstige rol van woningcorporaties dan zijn? Het boek ‘Hoe woningcorporaties hun maatschappelijke waarde vergroten‘ (pdf-bestand) biedt een kritische reflectie op bovenstaande vragen.

Praktijkgericht onderzoek
In een stad als Den Haag is één op de drie inwoners woonachtig in een sociale huurwoning in de stad. Er zijn vele duizenden, die in- of uitwonend, op een wachtlijst staan. Voor de leefbaarheid in Haagse wijken zijn keuzes die woningcorporaties aldaar maken in hun voorraad-, nieuwbouw- en beheerbeleid cruciaal. Voor het lectoraat grootstedelijke ontwikkeling van de Haagse Hogeschool is om deze reden de rol van de woningcorporaties een relevant thema in het onderzoeksprogramma.

Het lectoraat wil met praktijkgericht onderzoek meer weten over de dagelijkse keuzes van partijen in stad en wijk. Dit praktijkgericht onderzoek wordt in veel gevallen uitgevoerd door docent-onderzoekers van de hogeschool, in samenwerking van studenten die leeronderzoek doen. Maar er is ook ruimte voor externe onderzoekers die onder auspiciën van het lectoraat een onderzoek verrichten dat past in het onderzoeksprogramma. Eerder verscheen in dit kader de publicatie ‘Op zoek naar nieuwe verhoudingen; over de veranderende relatie tussen de geplande en de geleefde stad‘ (Gerben Helleman, 2016) en ‘Gebiedsbranding; samen werken aan succesvolle wijken‘ (Hans Kars en Rian Peeters, 2019).

Corporatiesector
En nu is er dus de publicatie ‘Hoe woningcorporaties hun maatschappelijke waarde vergroten‘ (pdf-bestand) over een nieuw toekomstperspectief voor de corporatiesector, geschreven door Guus Haest. De auteur heeft jaren in deze sector gewerkt en vanuit betrokkenheid en verbazing gereflecteerd op hoe en waarom dingen in de sector gaan zoals ze gaan. Kan het niet anders, kan het niet beter? Hoe kan de maatschappelijke waarde van de woningcorporaties vergroot worden? Daarmee wordt getracht om voorbij te gaan aan heersende opvattingen en ideologische stokpaardjes en terug te grijpen naar de bedoeling van de sociale huisvesting. Het gevolg is dat de auteur verschillende, soms spannende – en nu nog omstreden – oplossingen doet om de corporaties weer dichterbij huis te brengen. Onder andere op het vlak van de beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de sociale woningvoorraad.

Dit artikel verscheen eerder op www.platformstadenwijk.nl

Het boek is gratis te downloaden en te bestellen per e-mail onder vermelding van de titel van het boek.