Grote schoonmaak aan regels niet nodig

13 juni, 2016 - frank_brander@me.com

Om burgerinitiatieven meer kans van slagen te geven hoeft, in tegenstelling tot wat vaak aangenomen wordt, de bezem helemaal niet door de kast aan regels en voorwaarden. Wel is het een taak van de gemeente om de regels goed uit te leggen, want dat blijkt nog knap ingewikkeld.

In de weg
Dat constateert Platform 31 na de pilot ‘Ruim op die Regels’  waarin 11 initiatieven, tien gemeenten en Platform31 twee jaar lang onderzochten hoe gemeenten bewonersinitiatieven kunnen stimuleren en of bestaande regelgeving de initiatieven in de weg zit. De pilots liepen in Amsterdam, Amersfoort, Rotterdam, Breda, Albrandswaard, Emmen, Den Haag, Dordrecht, Tilburg en Utrecht.?

Lees hier verder op de website van Binnenlands Bestuur voor het complete artikel.

Bron: Website Binnenlands Bestuur