Gescheiden werelden in opgeknapte wijken

25 mei, 2018 - Webredactie

Kan een stad zijn oude wijken aantrekkelijk maken voor de middenklasse? Over die vraag discussieerden ambtenaren en onderzoekers onlangs op de 21ste verdieping van gebouw De Rotterdam aan de Maas – met een fantastisch zicht op de stad aan de rivier. Aanleiding was het onderzoek door de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken en de Gemeente Rotterdam naar het Rotterdamse beleid. Het onderzoek bestond uit een cijfermatig (kwantitatief) deel en een kwalitatief: interviews met bewoners.

Wijkaanpak is cijfermatig succes
De gemeente beoogt de negen stadswijken rondom het centrum van Rotterdam zodanig op te waarderen dat de hoger opgeleide en beter verdienende gezinnen met kinderen er zouden willen wonen. Om de wijken voor ‘kansrijke’ gezinnen aantrekkelijk te maken, zette de gemeente zich in voor passende huisvesting, betere leefbaarheid en goed onderwijs.

Gelet op de cijfers, zegt Matthieu Permentier, een van de onderzoekers, lijkt het beleid zijn vruchten af te werpen. ‘Het primaire doel was dat het aantal kansrijke gezinnen ten opzichte van het aantal bewoonde woningen tussen 2014 en 2017 met 10 procent zou stijgen. Werd in 2014 gemiddeld 6,8 procent van de bewoonde woningen in de negen stadswijken bewoond door een kansrijk gezin, in 2017 bedroeg dat cijfer 8,5 procent, oftewel in drie jaar een stijging van 25 procent.’

Maar nuancering is op zijn plaats
Alle reden voor een feestje dus. ‘Nou’, relativeert Permentier, ‘het succes behoeft wel enige nuancering, want niet alle wijken gaan even snel vooruit. Ten eerste verschilt het aantal kansrijke gezinnen sterk per wijk – van 4 procent in het Oude Noorden tot 18 procent in Katendrecht. En ten tweede ligt het aantal kansrijke gezinnen in de genoemde wijken nog steeds onder het gemiddelde van Rotterdam als geheel.’

De beleidsmakers verwachtten dat de instroom van nieuwe, financieel krachtigere bewoners een positief effect zou hebben op de economie, het voorzieningenniveau en de werkgelegenheid.

Permentier: ‘Wat je ziet, is dat het gemiddelde inkomen en de woningprijzen fors zijn gestegen in de afgelopen drie jaar. De wijken zijn duidelijk in trek. Ook het aantal bedrijfsvestigingen nam toe, maar de werkgelegenheid daarentegen is gedaald.’

Lees verder op www.socialevraagstukken.nl

Meer onderzoek is te vinden op De Kenniswerkplaats Leefbare wijken: http://kenniswerkplaats-leefbarewijken.nl/