Gebiedsgericht voorbeeld: Plan Amsterdam – Ontwikkelbuurten

3 december, 2019 - Webredactie

In Plan Amsterdam (nr 4) lees je wat de gemeente Amsterdam doet om de ontwikkelbuurten leefbaarder te maken. Een ontwikkelbuurt is een buurt die achterblijft bij de rest van de stad. De mensen die daar wonen hebben minder kansen en mogelijkheden dan andere Amsterdammers. Amsterdam heeft 32 van deze buurten. Ze liggen in de stadsdelen Noord, Zuidoost en Nieuw-West. Amsterdam wil dat de ontwikkelbuurten ook meeprofiteren van de voorspoed in de stad. Daarom krijgen deze buurten extra aandacht.

Per buurt wordt er met de bewoners, corporaties en overige partijen gekeken naar wat de prioriteiten zijn en hoe deze het beste aangepakt kunnen worden. Door te investeren in de woningen, maatschappelijke accommodaties, basisvoorzieningen, buurteconomie en leefomgeving, ontstaan toekomstbestendige en evenwichtige buurten.

De bewoners kunnen op deze wijze mee profiteren van de groei en ambities in Amsterdam. Jaarlijks stelt de gemeente  €10 miljoen beschikbaar voor de ontwikkelbuurten. In deze editie van Plan Amsterdam lees je wat de gemeente doet om de ontwikkelbuurten leefbaarder te maken. Ze laten voorbeelden zien uit Noord, Zuidoost en Nieuw-West.

Bron: Gemeente Amsterdam. Bekijk hier Plan Amsterdam – Ontwikkelbuurten