Gebiedsgericht voorbeeld: Alphen Centrum Begroot

24 september, 2020 - Webredactie
De gemeente Alphen aan den Rijn is in februari 2020 gestart met een proef rondom online participatie: met de digitale participatietool Alphen Centrum Begroot konden inwoners van het centrumgebied € 30.000 verdelen over hun wijk. In juli werden de zes winnende plannen bekendgemaakt. 
 
Democratie in Actie deelt de ervaringen van de gemeente in 3 delen: aan het begin, halverwege en na afloop van het proces. De interviews zijn gehouden met Jochem de Groot, projectleider digitale democratie en Conny Schakenbos, webregisseur (wijk)communicatie.
  1. Plannen indienen en campagne voeren
  2. Plannen beoordelen, bekendmaken en stemmen verzamelen
  3. Bekendmaking winnaars en evaluatie pilot
1. Begin: zeggenschap voor inwoners vergroten
“We willen van buiten naar binnen werken. Met het inzetten van digitale tools kunnen we op een laagdrempelige manier interactie hebben met inwoners.”
 
2. Halverwege: belang van goede communicatie
De communicatie is bepalend voor de succesvolle, inclusieve participatie. “Binnen dit traject zijn online en offline communicatie-uitingen gecombineerd. Het persoonlijk contact met inwoners wordt binnen het hele project als de sleutel tot het succes gezien.”
 
 
3. Na afloop: win-winsituatie voor inwoner en organisatie
Het participatietraject blijkt voor zowel inwoners als voor de ambtelijke organisatie een succes. “De ‘vakidioten’ blijken het contact met inwoners hartstikke leuk te vinden. Ze leren op een nieuwe manier werken.”
 
Participatietool Alphen Centrum Begroot
De participatietool ‘Alphen Centrum begroot’ is een experiment waarbij de gemeente Alphen aan den Rijn werkt met een wijkbudget van € 30.000 om het centrum mee te verbeteren.