Evaluatie Democratic Challenge

1 juni, 2018 - Webredactie

De programma’s Lokale Democratie in Beweging (LDiB) en Democratic Challenge (DC) richten zich op versterking en vernieuwing van de lokale democratie. Beide programma’s, mogelijk gemaakt met subsi-dies van het ministerie van BZK, lopen sinds 2015 en eindigen in 2018. Met het oog op voortzetting van beleid ter versterking van de lokale democratie is de vraag van belang wat geleerd kan worden uit beideprogramma’s. Voor de ontwikkeling van een nieuw beleid moet zo veel mogelijk gebruik worden ge- maakt van de ervaringen en de lessen van ruim drie jaar experimenteren en leren over het innoveren, versterken en uitbouwen van de lokale democratie. Er is daarom behoefte aan een evaluatie van debeide programma’s. Dit rapport doet verslag van deze evaluatie, uitgevoerd in februari/april 2018.Lokale Democratie in Beweging en Democratic Challenge zijn van elkaar verschillende programma’s, maar beide zijn gericht op vernieuwing en versterking van het lokale bestuur. Binnen Lokale Democratie in Beweging is er een scala aan activiteiten; binnen Democratic Challenge is de variatie aan innovatieveexperimenten nog groter. De beschrijvingen op de websites van beide programma’s1 laten zien dat ex- perimenteren, zoeken en leren meer op de voorgrond staan dan het toewerken naar expliciete en con- crete doelen.

Lees de evaluatie ‘Van verbeteren en vernieuwen naar verankeren’ op www.democraticchallenge.nl [pdf]