Een gebiedsontwikkeling wordt alleen maar beter van een betrokken buurt: “Participatie levert ons heel veel op”

26 november, 2022 - Webredactie

Dit artikel van Tess van den Bossche verscheen op www.gebiedsontwikkeling.nu

Met businessmodellen, burgerjury’s en zomerspelen worden potentiële bewoners en omwonenden op allerlei manieren bij een nieuwe gebiedsontwikkeling betrokken. Ook in Amsterdam Zuidoost. Wat leveren al die participatie- en co-creatietrajecten op?

Ingeklemd tussen de Daalwijkdreef en de Elsrijkdreef treffen we een groot grasveld aan. De buurtbroedplaats Lola Buitenpost ligt in het midden van het veld, met onder andere een tijdelijk restaurant en filmhuis. Het is de sociale ontmoetingsplek voor de wijk eromheen, de E-buurt in Amsterdam Zuidoost.

Geen Bagels & Beans
Op deze plek worden in 2024 zo’n vijfhonderd nieuwe woningen gebouwd, van sociale huur tot vrije-sectorkoop. Uit de inbreng van omwonenden blijkt dat de maatschappelijke functie van het huidige gebied groot is. Dat laten verdwijnen, zou zonde zijn. En daar wordt naar geluisterd. “In de plintvorming van de nieuwe panden had de projectontwikkelaar ook kunnen kiezen om er bijvoorbeeld een Bagels & Beans in te zetten, maar dat is niet wat de buurt nodig heeft.” Aldus Renu Jarbandhan, projectleider bij Sabo Advies, een adviesbureau dat zich onder andere richt op bewonersparticipatie en -begeleiding.

Ontmoetingsplekken
In plaats daarvan krijgen sommige van de gebouwen, naast dat ze in honderden nieuwe woningen voorzien, ook een sociaal-maatschappelijke functie. Er worden nieuwe ontmoetingsplekken gecreëerd. Bijvoorbeeld in de vorm van een buurtkamer. Zo wordt de wijk die er nog moet komen, nu al door omwonenden omarmd. Jarbandhan: “Vroegtijdig investeren in participatie en co-creatie zorgt ervoor dat een nieuwe wijk al gaat leven en omarmd wordt door huidige en toekomstige bewoners.”

De inbreng van omwonenden en toekomstige bewoners wordt bij gebiedsontwikkelingen steeds belangrijker gevonden. Aangejaagd door politieke vormen van participatie, zoals actief burgerschap en referenda, dringt ook het belang van samenwerking met burgers bij gebiedsontwikkelingen steeds meer door, laat wetenschappelijk onderzoek zien.

Lees dit artikel verder op www.gebiedsontwikkeling.nu