E-Magazine leefbaarheid en veiligheid

12 oktober, 2022 - Webredactie

Leefbaarheid en veiligheid. Het zijn veelgebruikte termen in het wijkgericht beleid van gemeenten. Gemeenten, woningcorporaties, welzijnswerk en vele andere professionals zetten zich anno 2022 onverminderd in voor ‘vitale’ of ‘krachtige’ steden. Met doelgerichte inspanningen proberen ze maatschappelijke problemen de baas te worden en kansen te verzilveren. De samenhangende vraagstukken zijn complex en daarom vraagt de aanpak veelal om kennis, precisie en integraliteit. 

Verschillende lectoraten van Platform Stad en Wijk werken al jarenlang binnen zulke samenwerkingsverbanden aan vraagstukken rondom leefbaarheid en veiligheid. De opgedane kennis is nu gebundeld in het e-magazine Leefbaarheid en Veiligheid. Deze editie is ontstaan in samenwerking met Regieorgaan SIA en de VNG. Aan de hand van artikelen, columns en essays laten onderzoekers van diverse hogescholen hun licht schijnen over de manier waarop professionals, gemeenten en organisaties hun aanpak van leefbaarheid en veiligheid verder kunnen verbeteren. Dit doen zij op basis van praktijkgericht onderzoek dat zij in hun eigen stad en regio uitvoeren. Dit betekent dat hun onderzoek en onderbouwing van interventies in directe afstemming met de praktijk worden ontwikkeld, samen met bewoners, gemeenten, ondernemers, welzijns- en zorginstellingen. In het magazine hebben we deze goede praktijken en geleerde lessen gebundeld.

Lees hier direct het e-magazine Leefbaarheid en Veiligheid