Dierbare gebouwen in kwetsbare wijken

6 april, 2021 - Webredactie

In de inspiratiereeks Opgaven Verbinden in de Wijk van Platform31 en Nyenrode presenteert het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken iedere twee weken een inspirerend voorbeeld rondom het verbinden van opgaven in de wijk. Gebouwen waar mensen van houden – omdat ze mooi, kenmerkend voor de buurt of een waarde- volle ontmoetingsplek zijn – krijgen niet altijd de aandacht die ze verdienen. Soms moeten ze wijken omdat de bouwtechnische kwaliteit tekortschiet, soms verliezen ze hun functie omdat de subsidie afloopt of omdat ze worden verkocht. Juist in kwetsbare wijken, waar de openbare ruimte vaak te wensen overlaat, is de betekenis van dergelijke geliefde plekken groot. Bij de energie- transitie kunnen ze daarom een belangrijke rol vervullen.

Download hier de publicatie van Platform31 en Nyenrode Dierbare gebouwen in kwetsbare wijken