Casus: Bewoners werken zelf aan verbetering in de buurt

16 maart, 2022 - Webredactie

Niet grote tegenstellingen, maar ongemak en fricties in de dagelijkse omgang zijn vaak de oorzaak van spanningen tussen (groepen) buurtbewoners. Hoe signaleer je spanningen in een buurt tijdig en voorkom je dat ze escaleren? Movisie beschrijft en reflecteert op vijf casussen uit de praktijk. Deze casus speelt zich af in een buurt in Nieuwegein, waar de sociale cohesie laag was. Door de inwoners regie te geven bij verbeteringen zijn er diverse initiatieven opgezet, voor en met elkaar.

In een wijk in Nieuwegein maken bewoners vaak melding van overlast op straat en storend gedrag in hun buurt. De sociale cohesie is er laag. De gemeente weet van eenzaamheid en sluimerende conflicten. Er wonen mensen met ambulante ggz behandeling – zij dienen passende ondersteuning te krijgen. De gemeente wil inzetten op het bestrijden van eenzaamheid en het voorkomen dat sluimerende conflicten uitgroeien tot spanningen. Ze organiseert daarom een zogenoemde adviestafel met en voor experts waar oplossingen de revue passeren. Ook genodigd is Kringwijs, die de oplossing zoekt bij de bewoners zelf. Zij stellen voor om eerst en vooral voldoende tijd uit te trekken om bewoners zelf te vragen wat zij belangrijk vinden, wat ze missen en mee te denken en doen aan oplossingen. Die invalshoek wordt goed ontvangen. Er start een project ‘de buurt aan de slag’.

Er is gewerkt met de aanpak de Wijkexpeditie. Die heeft een randvoorwaarde: de gemeente en andere organisaties tekenen vooraf een convenant, waarin zij zich committeren aan de expeditie en het plan dat de inwoners en deelnemers aan de Expeditie zullen opstellen. Dat is nodig, omdat van tevoren de uitkomsten niet duidelijk zijn. Zo staat de inbreng van de leefwereld centraal.

Lees verder van onze WijkWijzer partner op www.Movisie.nl