Burgemeester Eindhoven: Jorritsma: ‘Gemeenten moeten dieper de wijken in om problemen op te lossen’

1 februari, 2022 - Webredactie

Dit artikel verscheen eerder op www.bd.nl 

Om problemen als huiselijk geweld en kindermishandeling beter aan te pakken, moeten ook gemeenten meer aanwezig zijn in de wijken. Die boodschap gaf de Eindhovense burgemeester John Jorritsma donderdagmorgen af in een persgesprek. ,,We kunnen niet alles overlaten aan politie en justitie, die moeten het ultimum remedium zijn.” Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart riep hij lokale politici nadrukkelijk op om na te denken over de vraag hoe gemeenten beter zichtbaar kunnen worden in wijken en dorpen.

Achterstandswijken
In Eindhoven probeert de politie samen met jongerenwerkers ‘meelopers’ in kaart te brengen. Het idee is dan om ze niet meteen de hoogst mogelijke straf te geven, maar om ze te helpen. Bijvoorbeeld met het aanbieden van geschikte stageplaatsen, zodat ze hun onderwijsopleiding af kunnen maken. Burgemeester Jorritsma herinnerde aan het in 2020 aan het kabinet overhandigde manifest over kwetsbare wijken. Daarin pleit een aantal burgemeesters van grote steden voor een sociaal offensief in achterstandswijken, ook om te voorkomen dat de ondermijnende criminaliteit verder om zich heengrijpt. In het coalitie-akkoord belooft het nieuwe kabinet-Rutte ook extra investeringen voor die kwetsbare wijken.