Bewoners Roggeveenstraat kopen samen hun sociale huurhuizen

4 juni, 2017 - Webredactie
De huurders blijven tegen sociale prijzen huren, maar dan van hun eigen coöperatie. Het is de eerste keer in Nederland dat bewoners op deze manier ‘hun eigen straat kopen’. Met het gezamenlijk plaatsen van regentonnen voor de geveltuintjes bezegelen de betrokken partijen vandaag symbolisch hun samenwerking. De bewoners wisten Haag Wonen mee te krijgen in het plan om de ruim honderd jaar oude woningen over te kopen, om zo sloop te voorkomen. “We hebben echt samen het wiel uit moeten uitvinden”, aldus Hanno van Megchelen, één van de initiatiefnemers uit de Roggeveenstraat. “Gelukkig geloven ook Haag Wonen en de gemeente sterk in dit idee. Alleen samen kan je zo’n project tot een succes maken.”

Lichtend voorbeeld
De gemeente Den Haag maakt de aankoop van de woningen mede mogelijk door de grond in erfpacht uit te geven op basis van canonbetaling. Het stimuleren van wooncoöperaties is onderdeel van het coalitieakkoord van het Haags college. Wethouder Joris Wijsmuller (Wonen): “Bewoners die zelf het heft in handen nemen. Dat is goed voor de samenhang in de straat. De woningen blijven behouden, met sociale huurprijzen en worden bovendien nog verduurzaamd ook. Als koploper inspireert de Roggeveenstraat ook anderen. Allereerst huurders elders in Nederland, maar ook het Rijk, om met heldere regels de komst van wooncoöperaties te vereenvoudigen.” Ook Platform31 noemt de Roggeveenstraat een lichtend voorbeeld voor andere initiatieven.

Pionierswerk
Alle betrokkenen zijn blij dat de wens van deze bewoners in vervulling gaat. “Wij hebben een lange traditie van overleg met bewoners en waren meteen enthousiast. Dankzij dit pionierswerk blijven de karakteristieke sociale woningen behouden voor de Zeeheldenbuurt. We zijn er trots op dat we samen zover gekomen zijn. Dat kon doordat alle partijen een stapje extra deden”, zegt Karin van Dreven, directeur-bestuurder van Haag Wonen. “Daarnaast hebben we veel steun gehad van onze huurdersorganisaties en Platform31. Elke keer als we dreigden vast te lopen konden we een beroep op hen doen.”

Koploper
Roggeveenstraat was een van de koplopers in het programma wooncoöperaties dat Platform31 in opdracht van het ministerie startte in 2014. “Het initiatief van de bewoners speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van het experiment met de verkoopregels voor wooncoöperaties”, vindt Tineke Lupi die het experiment vanuit Platform31 begeleidt. Nu bewoners, Haag Wonen en gemeente de constructie rond hebben moet de Autoriteit Woningcorporaties er nog formeel zijn goedkeuring aan geven. Naar verwachting is dat binnen twee maanden het geval.

Lees meer over wooncoöperaties in de publicatie Op weg met de wooncoöperatie

Dit artikel verscheen eerder op www.Platform31.nl