Analyse van de Rijksbegroting 2017

1 november, 2016 - Webredactie

Platform31 analyseerde de Rijksbegroting 2017. Wat zijn de gevolgen voor de steden en regio’s op de verschillende domeinen?

Gemeenten kunnen op de terreinen van economie en onderwijs, maar vooral ook op het terreinen van arbeidsmarktbeleid, wonen, duurzaamheid, zorg en veiligheid een verschil maken. Zij zien zich echter voor tal van nieuwe, gecompliceerde opgaven geplaatst. Tegelijkertijd moeten zij meer doen met minder geld. Belangrijke opgaven zijn:

  • Onderwijs: voorkomen dat alleen klasse en afkomst er toe doen
  • Wonen: sturen op de compositie van wijken en regio’s
  • Sociaal beleid: voorkomen dat de zorgnood uitbreekt
  • Veiligheid: het belang van de wijkagent en het sociale wijknetwerk
  • Duurzaamheid: gemeenten aan zet om te vernieuwen?
  • Economie: slimme verbindingen leggen tussen meerdere beleidsvelden, lokaal en regionaal
  • Arbeidsmarkt: tijd voor experimenten met bijstandsgerechtigden

Het tweede deel van de publicatie is meer feitelijk van aard en bevat een inventarisatie van het nieuwe beleid per relevant ministerie.

Download hier de Analyse van de Rijksbegroting 2017 [sic] in geel gearceerd de relevante onderdelen voor #gebiedsgericht werken

Bron: Platform31