Als we zelf meedoen, voelen we ons dan veiliger?

13 november, 2016 - Webredactie

Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein is niet van vandaag of gisteren. Zo is op Rembrandts schilderij ‘De Nachtwacht’ de schutterij van Amsterdam afgebeeld, een  chique stadswacht die in de nachtelijke uren de stad bewaakte. De actieve betrokkenheid van burgers bij de handhaving van veiligheid is sinds het begin van de 21ste eeuw onmiskenbaar gegroeid.

Maar burgerparticipatie kent ook andere vormen. Sommige burgers hebben de moed om in te grijpen bij criminele incidenten. Daarnaast zijn er overal in Nederland ‘WhatsApp’-groepen waarmee buurtbewoners de politie én elkaar op hoogte stellen wanneer ze iets verdachts zien in hun buurt. En ten slotte zijn er burgers die samen met de politie de belangrijkste problemen in de wijk benoemen waarmee de politie en gemeente zich volgens hen zouden moeten bezighouden.

De grote vraag is waar de opkomst en groei van actieve burgerparticipatie in het veiligheidsdomein aan te danken is. Er zijn drie hoofdredenen voor te noemen.

Lees verder op www.SocialeVraagstukken.nl