Publicatie: Inclusie bij burgerinitiatieven

16 november, 2016 - Webredactie

De participatie van migranten bij burgerinitiatieven is laag. Initiatiefnemers zijn voornamelijk een specifieke groep autochtone burgers, vaak met een hogere opleiding. En ook de deelnemers zijn vaker autochtone Nederlanders dan burgers met migrantenachtergrond. Migranten bij burgerinitiatieven betrekken gaat niet vanzelf, dat moet een expliciete doelstelling zijn. Of, zoals Riekje Hoffman van bewonersinitiatief Het Huis van Bartels in Amersfoort het verwoordt: “Iedereen bereiken kost ontiegelijk veel inzet, tijd en uithoudingsvermogen.”

Deze publicatie is tot stand gekomen onder andere door gesprekken met vier cultuursensitieve burgerinitiatieven, wat resulteerde in 9 concrete handvatten voor burgerinitiatieven die bewoners van diverse culturele achtergronden willen bereiken.

Download hier de publicatie Inclusie bij burgerinitiatieven [pdf]

Bron: Kennisplatform Integratie & Samenleving