Kansenkaart

Hebben kinderen uit verschillende wijken in Nederland dezelfde kansen om de maatschappelijke ladder te beklimmen? Wetenschappers van Erasmus School of Economics onderzochten deze vraag en komen tot de conclusie dat het inkomen in het latere leven sterk samenhangt met de wijk waar je als kind opgroeit. 

De onderzoekers brachten de verschillen per wijk letterlijk in kaart op de vandaag gelanceerde een interactieve KansenKaart. Via KansenKaart kan iedereen zien hoe het met de kansengelijkheid in Nederland gesteld is. 

Hieruit blijkt dat de ‘kansenkloof’ tussen verschillende Nederlandse regio’s en zelfs naast elkaar gelegen woonwijken aanzienlijk is. Zelfs wanneer je dertigers elkaar vergelijkt die in gezinnen met hetzelfde inkomen opgroeiden, blijkt er een duidelijk verband te zijn tussen de hoogte van het inkomen en de wijk waar zij als kind opgroeiden. 

Veel nieuwe inzichten 
Onderzoeksleider Bastian Ravesteijn: „We wilden weten in hoeverre kansen op een goed inkomen samenhangen met het gezin en de wijk waar kinderen opgroeien. Toen we dit eenmaal in kaart hadden gebracht, leverde dat zoveel nieuwe inzichten en vragen op dat we de resultaten op een duidelijke manier wilden delen met de hele Nederlandse bevolking. Daarom hebben we de website KansenKaart gemaakt, waarop iedereen de eigen wijk kan vergelijken met andere wijken.”

Ga hier direct naar de Kansenkaart