Laat herstel brede welvaart niet weer tien jaar duren

De afgelopen twintig jaar heeft Nederland een relatief bescheiden groei in brede welvaart gekend. Dit komt met name doordat brede welvaart een forse deuk opliep in de periode volgend op de financiële crisis van 2008, die in 2013 zijn dieptepunt bereikte. Sinds 2013 is de brede welvaart weer toegenomen, maar pas in 2018 bereikte zij het niveau van voor de financiële en economische crises; herstel duurt dus lang.

In alle Nederlandse regio’s steeg de brede welvaart in de periode 2013-2019. Regionale verschillen in brede welvaart werden daarbij kleiner. Desalniettemin vond een aanzienlijke verschuiving plaats in de rangschikking van regio’s naar brede welvaart, met name door regionale verschillen in de dimensie woontevredenheid. De meest recente cijfers laten zien dat de brede welvaart ook in 2019 verder is toegenomen, maar de grote vraag is natuurlijk wat de coronacrisis doet met de brede welvaart in ons land.

Het is te vroeg om hierop definitieve antwoorden te geven; wel kunnen we op basis van crises die zich eerder in de geschiedenis hebben voorgedaan en gegevens die gedurende de huidige coronacrisis beschikbaar zijn gekomen een beeld schetsen van die impact. De eerste signalen laten zien dat Nederlanders er met betrekking tot sociale contacten, huisvesting en subjectief welzijn weliswaar op achteruit lijken te zijn gegaan, maar dat inkomens en banen nagenoeg overeind zijn gebleven; per saldo lijkt daarmee ook de brede welvaart vooralsnog niet te zijn gedaald.

Kijken we terug in de geschiedenis, dan zien we dat de brede welvaart ook gedurende voorgaande crises in eerste instantie veelal overeind bleef, maar later alsnog flinke klappen te verduren kreeg. Terwijl het bruto binnenlands product vaak snel weer opkrabbelde, keerde brede welvaart vaak pas veel later weer terug op het oude niveau. Dit betekent dat het voor beleid belangrijk is om nú aan het verbeteren van de brede welvaart te werken, om niet net als in de eerdere crisis weer langdurig achterop te raken.

Dit artikel verscheen eerder op www.rabobank.nl