De gebiedsmanager als teamcaptain

24 augustus, 2016 - Webredactie

door Floortje Verheul >>

In een (hernieuwde)visie op gebiedsgericht waar ik een bijdrage aan heb geleverd, heb ik een metafoor geschreven. Deze blog is een uitgebreide versie daarvan. Het gaat over de rol van de gebiedsmanager, want deze spin in het web neemt veel verschillende vormen aan. Bovendien is de metafoor geheel in stijl met de Olympische Spelen en mijn eigen achtergrond als topsporter.

Het netwerk als sportteam
Het netwerk van uiteenlopende professionals in de wijk is als een sportteam. De individuele spelers hebben hun eigen kwaliteiten en hun eigen taken. Een verdediger is nu eenmaal geen spits. Zij trainen en ontwikkelen op deze specialisaties. Het team heeft daar baat bij en maakt ook gebruik van deze specifieke competenties en kennis. In een tactische bespreking over het verdedigen, zal de inbreng van de aanvaller hoogstens het perspectief van de tegenstander zijn, het verdedigen vertrouwt hij toe aan zijn teamgenoten. Zo gebeurt dit ook in het netwerk van professionals in de wijk. Een professional in de zorg, zal geen advies geven over het openbaar groen. Ze maken echter wel gebruik van elkaars expertise.

Professionaliteit
Alle spelers hebben dus hun eigen taken en verantwoordelijkheden. De rest van het team bouwt en vertrouwt daar op. Voor wedstrijden wordt een tactisch plan afgesproken, er wordt afgestemd, neuzen dezelfde kant op. Maar in het veld nemen de individuele spelers zelf de beslissingen, op basis van hun eigen professionaliteit. De spelers zijn ook aanspreekbaar op deze verantwoordelijkheden. Wederom zijn hier gelijkenissen met de ‘spelers’ in de wijk. In overleggen wordt immers ook besproken wat de gezamenlijke doelstellingen zijn van de wijk, om vervolgens vanuit eigen professionaliteit te handelen.

De rol van de aanvoerder
De teamcaptain, de aanvoerder, is ook speler in het veld en net zo goed aanspreekbaar op zijn professionaliteit. Ook op de extra expertise die gepaard gaat bij het captain zijn. Wat is deze expertise dan? De aanvoerder luistert naar zijn spelers, weet wat er speelt en is vertrouweling. Als er wat aan de hand is, weten de spelers hem te vinden. Wanneer er onrust heerst in het veld of op een cruciaal moment een beslissing genomen moet worden, doet de aanvoerder dit. Ook wanneer niet alle spelers het ermee eens zijn. De aanvoerder heeft kennis van zaken en juist doordat hij luistert weet hij ook dat deze beslissing te maken is, dat is namelijk zijn expertise. Zo functioneert ook de gebiedsmanager. Als speler in het veld maar wel één wiens expertise het is om regie te voeren. De andere spelers in hun kracht te zetten door hen vanuit eigen professionaliteit te laten handelen en te benaderen. De gebiedsaanvoerder luistert en laat zich daarmee ook adviseren door zijn specialistische spelers.

Schakelen met de coach
Een andere bijzondere functie van de captain is het schakelen met de coach. In het geval van de gebiedsmanager, met de ambtelijke top. Hiermee staat de aanvoerder niet boven het team maar juist er middenin. De aanvoerder blijft onderdeel van het team en kan van binnenuit de leidende rol op zich nemen. Waar de coach, ofwel de ambtelijke top, soms harde beslissingen moet maken en hiërarchisch boven het team staat.

Verschillende teams, verschillende rollen
Dit is slechts mijn kijk op teamsport en gebiedsmanagers. Elk team vraagt een andere aanvoerder en een andere coach. Hierover valt natuurlijk ook te twisten, want danst een team naar de pijpen van de coach of sluit een coach aan bij de kracht van het team? In beide gevallen wordt er ook iets anders van de aanvoerder gevraagd. Volgens mij helpt het om goed in te zien welke identiteit je hebt (als coach of als team) en wat dit betekent voor de rol die je hebt.

Floortje Verheul
Trainee Gebiedsmanagement at Gemeente Haarlemmermeer