LPB bestuur

Het LPB wordt geleid door een dagelijks bestuur. De 8 leden stellen zich graag aan je voor en beschrijven hun eigen persoonlijke betrokkenheid bij het wijkgericht werken. Heb je een vraag voor 1 van hen, neem dan gerust contact met ons op.

 

Willem Stam, voorzitter

3ee223eFunctie: Strategisch adviseur bij de gemeente Den Helder
“Bewegen kun je alleen maar door doen! Dat heb ik geleerd tijdens mijn eerste baan op de TU Delft. In het kader van de studentenparticipatie hebben we congressen, themabijeenkomsten en excursies georganiseerd. Ik had mijn kracht ontdekt: het creëeren van beweging. Veel overheids- en maatschappelijke organisaties zijn bureaucratisch en sectoraal georganiseerd. Dit beperkt het zicht op menselijk talent. Beweging en vernieuwing ontstaan tussen en buiten deze kaders met mensen die het lef hebben dingen anders te willen doen. Juist de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd vragen om deze beweging. Vanaf mijn studentenparticipatie bij de TUDelft heb ik beweging gebracht in gebiedstransformaties, het werken bij overheden, wijkgericht werken en bij kennisnetwerken”. Heb je vragen aan Willem Stam? Neem gerust contact met hem op via LinkedIn.

 

Niko Paap, penningmeester


0255d0eFunctie: Wijkmanager bij gemeente Amersfoort
“De locale overheid is er voor de stad, haar inwoners, ondernemers en instellingen. De gemeente moet zich blijvend richten naar de samenleving. Zowel inhoudelijk, organisatorisch als bestuurlijk. Zij zal zich continue op de hoogte moeten stellen van wat er leeft en speelt en samenwerking zoeken. Bij verandering in de samenleving is de gemeente in staat om daarop te anticiperen en mogelijk mee te veranderen. Hoe je het ook noemt, wijk-, dorps-, stadsdeel- of buurtgericht werken van een gemeentelijke organisatie biedt een goede kans om deze ambitie mee waar te maken”. Heb je vragen aan Niko Paap? Neem gerust contact met hem op via LinkedIn.

 

Janet Kalter, secretaris

0eabf47Functie: Senior beleidsmedewerker Wijk- en buurtbeheer
“Mijn persoonlijke motivatie om te werken voor een overheidsorganisatie (en daarnaast privé ook politiek en bestuurlijk actief te zijn) is om het openbaar bestuur dichterbij ‘de mens’ te brengen. In feite betekent dat voor mij twee dingen, namelijk betrokkenheid creëren en de mens centraal en niet het systeem. In het wijkgericht werken ben je een verbinder bij uitstek en daarom past dit werkveld zo goed bij mij!” Heb je vragen aan Janet Kalter? Neem gerust contact met haar op via LinkedIn.

 

René Kerkwijk, bestuurslid

3580492Functie: programmeur- ontwikkelaar sociaal domein bij gemeente Eindhoven
“Ik voel me een verbinder tussen straat en staat, waarbij mijn passie per definitie begint bij de eerste. Alles in ons werk begint bij het verhaal, de belevingswereld en de context van bewoners. Van daaruit gaan wij aan het werk of juist niet omdat we het aan de straat overlaten. Dan ga je vaak samen vast en zeker de juiste dingen doen of laten”. Heb je vragen aan René Kerkwijk? Neem gerust contact met hem op via LinkedIn.”

 

Han van Geel, bestuurslid

2885e16Functie: Wijkregisseur bij gemeente Zutphen
“Een belangrijke drijfveer is voor mij sociale kwaliteit. Dit bestaat voor mij uit kenmerken als respect, vitaliteit, inspiratie, schoonheid, rechtvaardigheid etc. De bijdrage van een wijkregisseur bestaat eruit om het bijzondere in het alledaagse van de samenleving beter te laten gelden. Je werkt aan- en met de samenleving met als doel; sociale kwaliteit maximaliseren. Mijn persoonlijke overtuiging is dat een compromisloze gerichtheid op kansen en mogelijkheden essentieel is, om hierin het verschil te maken. Een bijzondere uitdaging daarbij is het sociaal domein, zoals dat momenteel wordt gedefinieerd. “Sociaal” staat vanuit actuele beleidsprioriteit en synoniem voor Zorg en Ondersteuning, alsof Inspiratie en Verlangens niet sociaal (en genezend…) zijn. Voor het LPB zie ik een rol om de probleem gedrevenheid in de wereld van zorg en hulpverlening te keren naar kans-georienteerdheid”. Heb je vragen aan Han van Geel? Neem gerust contact met hem op via LinkedIn

 

Mandy Leeman, bestuurslid

1bbb8c2Functie: Wijkcoördinator bij Gemeente Vlaardingen
“Wijkgericht werken is voor mij werken op maat, in contact met alle partijen die actief zijn in een bepaald gebied. Samenwerken om zaken voor elkaar te krijgen en met z’n allen de leefbaarheid verbeteren, waarbij de bewoners en ondernemers centraal staan. Innovatief en grensverleggend, voor een maximaal resultaat”. Heb je vragen aan Mandy Leeman? Neem gerust contact met haar op via LinkedIn

 

 

Lenneke van der Meer, bestuurslid

AAEAAQAAAAAAAALxAAAAJGE0ZmUyNDdiLTQwOGQtNGNmMi05YzM5LTM1OTFiMTIzYzI1ZgFunctie: senior projectleider
“We zijn de wijk. Ik voel me thuis in het werken op dit schaalniveau. Op wijkniveau speelt een groot deel van het leven zich af, divers genoeg om niet voorspelbaar te zijn, klein genoeg om veranderingen in beweging te zetten, groot genoeg om te bewegen. Wijkgericht werken gaat voor mij ook over werken met bewegingsvrijheid, ruimte en waardetoevoeging”. Heb je vragen aan Lenneke van der Meer? Neem gerust contact met haar op via LinkedIn

 

Liesbeth van de Wetering, bestuurslid

19df327Functie: Gangmaker #StadDoetMee
“Ik studeerde in 1996 af op het thema politieke en maatschappelijke participatie van burgers. En ik hou ervan om vanuit een niet-lijnfunctie, zonder formele macht, een bijdrage te leveren aan de publieke zaak. Ik laveer graag tussen de dagelijkse rauwe én mooie werkelijkheid in de wijken van mensen, en de werkelijkheid van de organisatie(s) en het bestuur. En alles wat daar tussen zit. Dat houdt in dat je soms op wijkniveau, soms op stedelijk niveau en soms op een heel ander niveau bezig bent. Het kunnen schakelen en verbinden tussen die verschillende niveaus en werelden is volgens mij de kerncompetentie van een goede ambtenaar. Daarnaast ben ik vanuit het werken in de wijken gefascineerd door de broodnodige vernieuwing van de lokale democratie”.
Heb je vragen aan Liesbeth van de Wetering? Neem gerust contact met haar op via LinkedIn

 

Klankbordgroep

Naast een dagelijks bestuur is er ook een klankbordgroep betrokken bij het LPB. De klankbordgroep bespreekt samen met het bestuur de actuele thema’s rondom wijkgericht werken. 3 a 4 keer per jaar komt de klankbordgroep bij elkaar. Ze praten met ons mee over de koers van het LPB en de invulling van het jaarlijkse LPB Congres.