Thema

Het thema van het congres in 2015 was:

OPLAADPUNT TILBURG

Over het zoeken, vinden en benutten van energie in wijken.

Het LPB-congres 2015 heet ‘Oplaadpunt Tilburg’, het thema is ‘Energie’. Het thema loopt als rode draad door het congres. Het komt terug in workshops, in masterclasses, labs en buitenactiviteiten. Ook bij de sprekers tijdens de plenaire onderdelen in het congresprogramma gaat het over niets anders: hoe kunnen we in de wijken, stadsdelen en dorpen energie krijgen, geven, verliezen en winnen?

T-OplaadpuntHet LPB-congres is vooral bedoeld voor iedereen die als gemeenteambtenaar in de wijk aan het werk is. Maar zeker ook voor degenen die als professional bij een instelling of organisatie de wijk als hun werkterrein beschouwen.

Waar krijgen we energie van? Dan hebben we het al snel over voorbeelden van goede samenwerking, succesvolle projecten en bereikte mijlpalen. En ook momenten waar we juist energie moeten geven komen aan bod. Als we bewonersinitiatieven moeten vlottrekken, mensen bij elkaar brengen of zaken faciliteren. Maar wat als er vooral weerstand komt, als je last hebt van regels en bureaucratie of zelfs van ondermijnende criminaliteit? Dan gaat er vooral heel veel energie verloren. Hoe ga je hiermee om? En tenslotte komen allerlei ‘energiewinners’ langs, zoals bijzondere experimenten, spraakmakende innovaties en gedurfde trajecten. Soms zelfs letterlijk, als we het hebben over energiecorporaties en lokale duurzaamheidsprojecten.

Zo draait het bij het LPB-congres ‘Oplaadpunt Tilburg’ om het zoeken, vinden en benutten van energie in wijken. Een congres dat inspireert, nieuwe ideeën oplevert en waar de accu weer helemaal wordt opgeladen.

Het LPB Congres 2015

Ben jij zo’n typische aanjager en verbinder, zo’n energiegever? Die het leuk vindt om – ook wel eens buiten de gebaande paden om – bewoners, initiatiefnemers, uitvoerders en soms zelfs financierders bij elkaar te brengen. Iedere dag krijg je volop energie van alles wat gebeurt in jouw wijk, stadsdeel of dorp.

Maar natuurlijk heb je ook slechte dagen. Als je weer eens keihard tegen muren oploopt. Of je jezelf vooral een tegen-de-wind-fietser voelt en moe wordt van regels, bureaucratie en dwarsliggers; zaken die alleen maar energie slurpen. Hoe ga je daarmee om?

Voor jou is ‘Oplaadpunt Tilburg’ bedoeld. Op het komende LPB-congres op 18, 19, 20 november kom je alles te weten over het zoeken, vinden, verliezen en benutten van de energie in wijken. Je leert van anderen, hoort nieuwe ideeën en doet inspiratie op. Maar je kunt ook je eigen verhaal kwijt en je wordt er weer eens aan herinnerd dat domme vragen helemaal niet bestaan.

Na afloop van het congres snap je weer helemaal hoe het allemaal werkt, weet je wat je het beste wel of beter niet kunt doen, waar je moet sleuren of waar je juist anderen het werk moet laten doen. Een congres waar je jouw accu weer helemaal oplaadt. En waar je weer veel energieke wijkcollega’s ontmoet.

En trouwens… Het kan natuurlijk zijn dat er op je visitekaartje helemaal geen ‘wijkregisseur’, ‘gebiedsmanager’ of ‘stadsdeelcoördinator’ staat, maar dat de wijk toch ook jouw werkterrein is; vanuit welke gemeentelijke afdeling, instelling of organisatie dan ook.