Keynote sprekers

Het congres in Leeuwarden kende reeksen van sprekers op verschillende momenten in het programma. Slechts drie daarvan kregen de titel ‘keynote-spreker’. Dat waren achtereenvolgens:

Mark Mieras, wetenschapsjournalist en natuurkundige, gespecialiseerd in onderzoek naar de hersenen.

De inzichten van Mark Mieras sluiten nauw aan bij het  thema van het congres: ‘Iepen Mienskip’. Wat maakt mensen tot wie ze zijn? Mensen en  menselijk handelen bepalen in hoge mate de drijfveren om een bijdrage te leveren aan de lokale gemeenschap.  Mark Mieras heeft aangetoond dat zijn beschouwingen over het leven en samenleven waardevol en maatschappelijk relevant zijn. Mark Mieras: “Hersenonderzoek onthult veel over onszelf en over hoe wij functioneren: over mislukking en succes, over jaloezie en liefde, stress en geluk. Het brein is een spiegel waarin je de mens en de samenleving gereflecteerd ziet. Goede kans dat de 21e eeuw herinnerd zal worden als het tijdperk van de ontdekkingstocht in ons eigen geest. Het is opwindend om getuige te zijn van al die doorbraken en om er over te schrijven en te vertellen. Neuropsychologie laat zich op veel manieren vertalen. In een nieuwsverhaal in de krant, in lezingen, een tentoonstelling over pubers, in een opiniestuk over drankmisbruik of onderwijs, in literatuurstudies over het effect van kunst op kinderhersenen. Relevante inzichten moet je niet in de la laten liggen.”

S Mieras

Floor Ziegler, cultureel maatschappelijk ondernemer en coach voor creatieven.

Zij creëert verbindingen tussen (creatieve) mensen en initieert (culturele) projecten en ontmoetingsplekken. Zij was actief als zakelijk leider en coach in de wereld van de klassieke muziek voordat ze werd gevraagd om Cultuurverkenner te worden in haar eigen Stadsdeel Amsterdam Noord. In dit Stadsdeel was Floor initiatiefnemer van de Noorderparkkamer, Noorderpark Trust, Broedstraten en Broedplaats het Concertgemaal. Het afgelopen jaar werkte zij aan Broedplaats Ondertussen in het centrum van Amsterdam voor kunstenaars met en zonder vluchtelingen achtergrond. Daarnaast heeft zij in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Agenda Stad) en ondersteund door Stichting Doen haar kennis en ervaring gedeeld met andere Nederlandse steden. Floor werkt zonder beleid en structuur en toch zijn de concepten en projecten die eruit voortvloeien helder, professioneel en zakelijk. Bovendien komt er vanuit deze projecten en locaties meestal een nieuwe bottom-up beweging van de grond die zich als ‘vanzelf’ uitrolt in een wijk, dorp, stad of regio. De aanpak van Floor heeft inmiddels de interesse gewekt van tal van gemeenten, organisaties en initiatiefnemers in het land. Ook in Leeuwarden was zij al actief met de Souvenirwinkel Leeuwarden (souvenirs voor de Culturele Hoofdstad worden gemaakt door kunstenaars en verschillende doelgroepen uit de samenleving) en de Culturele Hoofdstraat (waar lokale ondernemers projecten opzetten in de leegstaande panden).

s Floor

Nynke Feenstra, toegankelijkheidsconsultant, onderzoeker en wetenschappelijk docent

De wens en noodzaak voor een meer inclusieve leefomgeving is breedgedragen. Maar wanneer kun je spreken van inclusie of inclusief handelen? Vanuit haar ervaringen en onderzoek in de museumwereld biedt Nynke inzicht in de verschillende aspecten van inclusiviteit en de wijze waarop kunst en cultuur kunnen bijdragen aan een mienskip die ynklusyf is. Sinds 2013 zet Nynke zich in voor het vergroten van de toegankelijkheid van de maatschappij voor mensen met een zintuiglijke beperking. Als consultant adviseert en informeert Nynke mensen en organisaties over het onderwerp toegankelijkheid op het gebied van beleid, programmering, communicatie en inrichting. Daarnaast schrijft Nynke een proefschrift over inclusieve musea aan de Universiteit Leiden waar zij ook werkzaam is als docent. In de afgelopen jaren richtte Nynke zich met name op de museale sector. Aangezien haar werk en onderzoek ook relevant zijn voor instellingen en bedrijven buiten de culturele sector zet Nynke haar expertise nu ook in de publieke en commerciële sector in. Door haar werkzaamheden wil Nynke het bewustzijn en de kennis over toegankelijkheid vergroten om bij te dragen aan een maatschappij waar niemand zich beperkt voelt.

S Nynke

Er was eigenlijk nog een vierde keynote spreker, maar zij stond niet als zodanig te boek. Congresvoorzitter Marijke Roskam praatte de verschillende onderdelen echter vakkundig en empatisch aan elkaar. Zoals op de foto het interview met burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden.

s Marijke