OMOOC Essenties van samenwerking door de Omgevingswet

11 november, 2019 - Webredactie

Samenwerking is een van de pijlers van de geest van de Omgevingswet. Zowel interne samenwerking, als tussen ketenpartners. Maar ook samenwerking met de maatschappij: met inwoners of initiatiefnemers.

Op www.omooc.nl vind je zeven video’s en een toolkit voor samenwerking.