Manifest van de scharrelambtenaar

31 januari, 2017 - Webredactie

Vrije en bevlogen ambtenaren. Wanhoop niet! Schud uw ketenen af en ga doen waarvoor u ooit ambtenaar geworden bent: het dienen van de publieke zaak. Laat u inspireren door de ideeën van de zelfsturing. Etaleer uw professionaliteit. Organiseer u rond de maatschappelijke opgaven, wars van procedures en structuren. Creëer nieuwe verbanden over grenzen van organisaties heen. Beschouw het Rijk als uw erf en bezoek gerust de aanpalende erven. Beken u tot de steeds maar groeiende schare van Scharrelambtenaar. En neem de ruimte om te doen wat nodig is.

U heeft geen positie nodig in de structuren. Structuren zijn er voor u slechts om doorheen te wandelen en u te verwonderen. U beweegt zich door de overheid en werkt waar u toegevoegde waarde kunt leveren. U heeft behoefte aan niet meer dan een mobiel, een e-mail account en een postadres. Verder vindt u uw plek steeds daar, waar u het nut van het algemeen belang kunt verenigen met het aangename van uw kennis, kunde en ervaring. Aan uw voeten kleeft het leem van de plekken waar u vandaan komt. In uw hoofd de gedachten en ervaringen van een rijk verleden en in uw hart de zoektocht naar een nieuwe toekomst. U neemt ze mee en laat ze achter, als vruchtbare mest voor nieuwe gewassen. U pikt de aarde los. Of u prikt vast wat niet vervliegen mag. U scharrelt onbegrensd. Zonodig het Rijk uit.

Vrijblijvendheid is aan u niet besteed. U houdt een weblog bij van uw activiteiten. U zoekt ook daar de verbinding omdat ‘velen weten meer dan een’. U scharrelt hoorbaar. Zodat u benaderbaar bent voor iedereen. Behalve die enkele keer. Als u toch uit vliegen gaat om even te genieten van het landschap dat traag voorbij glijdt.

Bent u een scharrelambtenaar?

Dit blog verscheen eerder in 2009 op www.scharrelpaul.wordpress.com. We vonden het te mooi om niet direct te delen.