Blog: Tijd om afscheid te nemen van een te haastige overheid

17 mei, 2022 - Webredactie

door Radboud Engbersen >>

Dit blog verscheen eerder op Zorg+Welzijn

Radboud Engbersen, programmaleider Sociale basis bij Movisie, sprak een opbouwwerker in Moerwijk, een van de armste wijken van Den Haag. Die leerde hem waarom je bij de opbouw van een wijk geen haast moet willen maken. ‘Weersta de verleiding om op basis van politieke druk, incidenten of modegrillen het beleid telkens aan te passen.’

‘De overheid heeft altijd haast’, zei de opbouwwerker die ik onlangs sprak in één van de buurtkamers van de Haagse wijk Moerwijk. ‘Het liefst wil ze morgen resultaten zien.’ Hij pleitte voor geduld. Juist in Moerwijk, een van de armste wijken van Nederland. Juist ook als je bijvoorbeeld jongeren bij het verbeteren van je wijk wil betrekken, zoals het meisje dat altijd zwijgt op school, nooit voor overlast zorgt, maar wel moeite heeft met opgroeien of de jongens op straat die desgevraagd hard roepen ‘dat ze geen idee hebben wat ze willen’.

Zijn betoog maakte weer eens duidelijk hoezeer tijdcycli van beleidsmakers, bestuurders en uitvoerende professionals uit elkaar kunnen lopen. Bestuurders en beleidsmakers hebben hun vaste termijnen en regeerperioden waarin iets tot stand moeten worden gebracht, terwijl professionals in de frontlinie als geen ander merken hoeveel tijd en inspanning het kost om een wijk te leren kennen, vertrouwen van bewoners te winnen en met hen resultaten te boeken. Die tijdcycli staan nu te vaak te ver van elkaar. Willen we wijken als Moerwijk met alle sociale vraagstukken die er spelen effectiever aanpakken, dan moeten we afscheid nemen van een te haastige overheid en meer aandacht hebben voor continuïteit.

Lees verder op Zorg+Welzijn

Lees hier het essay Het geheim van de lange relatie van Radboud Engbersen, Thijs Jansen en Rienk Janssens

Radboud Engbersen
Programmaleider Movisie