Vragenlijst leernetwerk

Werk je bij een gemeente, woningcorporatie, kennisinstelling, hogeschool/universiteit, brancheorganisatie of adviesbureau? En ben je actief op het terrein van leefbaarheid, veiligheid of wijkgericht werken? Dan hebben we een paar vragen voor u!

Om (inwoners van) kwetsbare gebieden meer kansen en een beter toekomstperspectief te bieden, werken de ministeries van JenV, VWS, OCW en SZW onder regie van het ministerie van BZK samen met gemeenten, VNG, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, bewoners en bedrijven in de Samenwerking Leefbaarheid en Veiligheid. Samen verkennen ze hoe de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare gebieden (wijken en buurten in stedelijke gebieden) kunnen worden verbeterd. Dit najaar wordt een leernetwerk opgezet, gericht op onderling leren van werkwijzen en initiatieven die professionals en bewoners verbinden om de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare gebieden (wijken en buurten) te verbeteren.

Inventarisatie vraag en aanbod
Voor de opzet van dit leernetwerk werken Movisie en Platform31, samen met LSA bewoners en LPB, aan een Kennis- en leeragenda voor de gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid. De eerste stap is het inventariseren van vraag en aanbod. Enerzijds verzamelen we kennis- en leervragen van bestuurders, beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners. Anderzijds brengen we het bestaande kennisaanbod in kaart: de expertise, ervaring en de reeds bestaande (leer)netwerken bij diverse (kennis)organisaties en bedrijven, die actief zijn op het terrein van leefbaarheid, veiligheid en wijkgericht werken.

Korte vragenlijst
Voor de inventarisatie van het aanbod schakelen we je hulp graag in! Als je actief bent op het terrein van leefbaarheid, veiligheid en wijkgericht werken, vragen we je een korte vragenlijst (10 à 15 min.) in te vullen. Je hebt t/m 30 oktober om de vragenlijst in te vullen.

Naar de vragenlijst