Voorbeeld: sociale en medische data samengevoegd in wijkprofielen

De gemeente Den Haag zet speciale wijkprofielen in om het effect van zorg- en welzijnsinterventies beter te monitoren. In de profielen worden gegevens uit het medische en het sociale domein aan elkaar gekoppeld.

Monitoren
Het doel van de wijkprofielen is enerzijds om beter zicht te houden op de resultaten van maatregelen. ‘Zo wordt duidelijk wat wel en wat niet werkt’, zegt Jeroen Struijs, universitair hoofddocent bij de LUMC Campus Den Haag, die zich bezighoudt met de dataprofielen. Anderzijds helpt het de gemeente om toekomstige interventies scherper op de juiste doelgroep af te stemmen. Struijs: ‘Je kunt je bijvoorbeeld richten op alle ouderen boven de 75 jaar, maar beter is het om je te richten op iedereen boven de 75 jaar die een specifiek probleem heeft.’

Armoede
De wijkprofielen zijn gemaakt door het initiatief Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH), een samenwerkingsverband van onder andere de gemeente Den Haag, een aantal zorgverzekeraars, kennisinstituten en burgerinitiatieven. De inzet is om het sociale en het medische domein met elkaar te verbinden, omdat er een nauwe relatie bestaat tussen gezondheid en armoede.

Schilderswijk
Zo is in het interactieve dashboard bijvoorbeeld te zien dat een op de vier inwoners van de Haagse Schilderswijk onder de lage-inkomensgrens leeft, en dat meer dan de helft een bijstandsuitkering heeft. Ruim een kwart van de inwoners gebruikt vijf of meer soorten medicatie. 

Privacy
De wijkprofielen zijn opgebouwd met data van het CBS, huisartsen en de gemeente. Het koppelen van die gegevens levert geen problemen met de privacywetgeving op, legt Struijs uit: ‘De gegevens van verschillende bronnen worden op individueel niveau gekoppeld nadat zij eerst zijn geanonimiseerd, en daarmee niet herleidbaar naar een persoon. We presenteren de gegevens vervolgens alleen op wijkniveau.’

Dit artikel verscheen eerder op www.binnenlandsbestuur.nl

Bekijk het online interactie dashboard op www.gezondengelukkigdenhaag.nl