Training community building

LSA start de Buurtmakers Academie in januari met de eerste training: een zevendaagse training community building voor buurtmakers. 16 actieve bewoners en professionals worden geselecteerd om zich als buurtmaker verder te ontwikkelen in een maatprogramma geworteld in de principes van Asset Based Community Development. 

Hoe ziet de training eruit?
De training bestaat in gelijke delen uit theorie, praktijk en reflectie. Er zijn 7 trainingsdagen, maar daar buiten ga je ook concreet aan de slag. Daarom is het belangrijk dat je ene lokale praktijk hebt waar je door kunt leren en op kunt reflecteren. Het programma is niet in steen gebeiteld, maar je kunt in ieder geval een aantal uitkomsten verwachten:

  • Je hebt een goed begrip van de ABCD principes en weet deze in de praktijk toe te passen;
  • Je hebt een beter begrip van de verschillende rollen die je kunt hebben binnen het buurtmaken en welke goed bij jou passen;
  • Je weet wat het betekent om asset-based te werken in plaats van deficit-based;
  • Je hebt de handvatten om als community builder in elke wijk werken. Je ziet mogelijkheden ongeacht of de omstandigheden gunstig zijn of niet, of er wel of geen geld is, er geen of strakke kaders zijn;
  • Je hebt de gewoonte en instrumenten ontwikkeld voor alledaagse reflectie en het omgaan met weerstanden;
  • Je bent in staat om als veranderaar op te treden.

Aanmelden en meer informatie op LSAbewoners.nl